Abionozologie pro rostlinolékaře—financováno projektem 35 f4d 2011 MŠMT FRVŠ

Úvod

Obsah

1 EKOLOGICKÉ NÁROKY ROSTLIN

Stresové faktory

1.1. Faktory prostředí

1.1.1 SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ 6

Poškození světlem

1.1.2 Teplo

Poškození teplem

Nízké teploty

Poškození chladem

1.1.3 Voda

1.1.4 Půda a výživa

Deficience živin

Nadbytek živin

1.1.5 Vzduch

2 HEREDOPATIE

3 METEOPRVKY

4 POLUTANTY 

Poškození polutanty

5 OVZDUŠÍ SKLADŮ

6 PŮDNÍ PODMÍNKY

7 PESTICIDY

7.1 Příznaky fytotoxicity

7.2 Podmínky toxicity

7.3 Aplikační chyby

7.4 Směsi

7.5 Kompenzace 

8 HNOJIVA

9 PĚSTITEL 

10 POŠKOZENÍ SKLADY

LITERATURA

Abionozologie pro rostlinolékaře

Ing. Eva Hrudová, Ph.D.

Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství

 

Abionóza je neinfekční, neparazitické poškození rostlin, vzniklé působením abiotických podmínek nebo genetických abnormalit. Abiotické faktory jsou neživé povahy např. vodní stres (nedostatek i nadbytek vody), nedostatek a nadbytek světla, případně některé z jeho složek, působení vysokých nebo nízkých teplot, poškození větrem, poškození chemickými látkami včetně přípravků na ochranu rostlin, deficience nebo nadbytek živin a zařazujeme sem také poškození vzniklá nevhodnými pěstitelskými zásahy. V současné době jsou k abionózám řazeny i genetické poruchy.

V abionozologii jsou používány tyto pojmy:

Porucha – genetická porucha nebo porucha výživy

Poškození – zdraví rostliny ovlivnil meteorologický prvek, půda, znečištění ovzduší, znečištěná závlahová voda, hnojiva, pesticidy. Termín poškození se používá i pro stav po napadení rostliny živočišným škůdcem.

Poranění – mechanické poškození pletiv rostlin, zpravidla způsobené neopatrností při pěstitelských zásazích, např. řezu, kultivaci půdy v okolí rostliny apod.

Tyto termíny je třeba odlišovat od pojmu choroba, jelikož ten je vyhrazen pro stavy způsobené biotickými činiteli jako jsou viroidy, viry, fytoplasmy, bakterie, mykoplasmy a houby. vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv