1.1.2    TEPLO

Hlavním zdrojem tepla na Zemi je infračervené záření. Kromě toho jsou přítomny i další zdroje, např. geotermální, teplo vzniká také rozkladem organické hmoty a lidskou činností. Teplo se v případě rostlin uplatňuje při fotosyntéze, transpiraci, respiraci a růstu.

Nároky rostlin na teplo

Rostliny jsou různě náročné na teplo. Náročnost lze posuzovat z hlediska rozsahu teplot, ve kterém jsou rostliny schopny existovat a z hlediska nároků rostlin na teplotu. Pro růst a vývoj rostlin je důležitá nejen teplota vzduchu, ale i půdy, která je klíčová pro správnou funkci kořenů, příp. pro jejich tvorbu. Optimální teplota je různá u různých druhů rostlin a liší se i v rámci druhu v určitých fázích vývoje. Teploty nad tepelné optimum (horko) i pod něj (chlad) rostlinu stresují a při překročení určité hodnoty jsou letální.

 

Rostliny dle tolerance k rozsahu teplot

- eurytermní – snášejí široký rozsah teplot, v našich podmínkách je toto rozpětí zpravidla kolem 60 °C, např. většina suchozemských rostlin.

- stenotermní – snášejí jen úzký rozsah teplot, např. většina vodních rostlin.

 

Rozdělení rostlin dle požadavků na teplotu

- termofyty – vyžadují teplá stanoviště (např. záraza písečná, vstavač trojzubý). Častá je kombinace teplomilnosti a suchomilnosti – xerotermofyty.

- psychrofyty – vyžadují chladná stanoviště

· kryofyty – rostliny žijící na sněhu např. Chlamydomonas nivalis 5), což je zelená řasa rostoucí na sněhu 6).

 

Vysoké teploty a rostliny

Vysoká teplota (horko) může způsobit za určitých podmínek přehřátí organismu rostliny. Rostlina se dostává do tzv. stavu strnulosti, kdy je narušen její normální růst; v mírném pásmu jsou to teploty v rozmezí  40-50 °C, u některých rostlin k tomu může dojít už při teplotách 25 -30 °C 7). Takové teploty označujeme jako kritické 7). Další růst teploty už je pro rostlinu letální 7). Hodnoty kritických a letálních teplot nejsou stálé, ale liší se v závislosti na druhu rostliny, její vývojové fázi, prostředí, délce působení vysoké teploty na rostlinu a obsahu vody v pletivech. Vysoká teplota působí většinou spolu s jinými faktory prostředí, zejména nadměrným světlem, suchem, nedostatkem O2, silným větrem a nízkou rvv.

Teplota rostlin bývá o 2-8 °C vyšší než teplota vzduchu, při oslunění, bezvětří a nízké transpiraci o 10-20 °C, neboť transpirace rostlinu významně ochlazuje.