Rostlina je schopna určitou míru poškození kompenzovat. Kompenzace však nemá význam u vizuálního poškození těch rostlin a rostlinných částí, kde součástí jejich tržní hodnoty je i estetická hodnota např. ovoce, zelenina, okrasné rostliny. 

Nižší kompenzační schopnost mají rostliny zpravidla na počátku vegetace a při tvorbě květů, může být snížen počet rostlin na plochu, což u rostlin s malou kompenzační schopností (např. salát, řepa) vede k nutným ztrátám na výnosu, naopak rostliny s velkou kompenzační schopností (např. řepka, obilniny) mohou kompenzovat rostliny výnos zvětšením HTS, zvýšením počtu odnoží.  Ani tyto rostliny nemají kompenzační schopnost úplnou, pokud je např. u obilnin poškozen klasu a tři horní listy,  obilniny již ztrátu nekompenzují.

Kompenzační schopnost ovlivňují i vnější podmínky, kdy vyšší kompenzace jsou rostliny schopny na výživných a vodou dobře zásobených půdách.

       7.5    KOMPENZACE POŠKOZENÍ ROSTLINAMI