1.1  FAKTORY PROSTŘEDÍ PŮSOBÍCÍ NA ROSTLINY

                 Povětrnostní a klimatičtí činitelé ovlivňující rostliny jsou spojeny s atmosférou a jevy v atmosféře.

 

ATMOSFÉRA je plynným obalem Země.  Je rozčleněna do vrstev troposféry, stratosféry, mezosféry, termosféry a exosféry.

· Troposféra sahá od povrchu Země do výšky 7 tis. m v oblastech pólů, 17 tis. m v oblasti rovníku; v oblasti mírného pásma sahá do výšky asi 10 tis. m. Typický je pro ni pokles teploty se vzrůstající nadmořskou výškou, průměrně se uvádí hodnoty od 0,65 do 1°C . Je to vrstva, v níž jsou přítomny živé organismy. Z hlediska jich je důležité plynné složení, to obsahuje 78,084 % dusíku, 20,946 % kyslíku, 0,934 % argonu, 0,0385 % CO2, 0,00182 % neonu, 0,000524 % helia, 0,00017 % methanu, 0,00014 % kryptonu a 0,000055 % vodíku. Troposféra obsahuje všechnu vodní páru a typické je pro ni proudění vzduchu horizontální i vertikální. Měřit zde lze také atmosférický tlak, jehož změny souvisí s průběhem počasí. Tlak vzduchu ovlivňuje jeho proudění, u rostlin pak průběh transpirace a při výrazných změnách s větry vysokých rychlostí může docházet k poškození rostlin.

· Stratosféra sahá od hranice troposféry do výšky asi 50 tis. m.

· Mezosféra sahá od hranice stratosféry do výšky asi 80-85 tis. m.

· Termosféra sahá od hranice mezosféry do výšky asi 640 tis. m.

· Exosféra sahá od hranice termosféry do výšky asi 20-70 mil. m.