Nežádoucí účinky pesticidů se projevují zejména při chybách v jejich aplikaci, při použití směsí pesticidů a kapalných hnojiv (již bylo uvedeno výše), v případě úletu postřikových kapiček (aplikace za větru). Může dojít k poškození rezidui pesticidů,např. na svažitých pozemcích, kde může být pesticid splavován do níže položených částí.

                 Je známa i různá míra odrůdové citlivosti k pesticidům. Významná je i reparační schopnost rostlin a tak kompenzace poškození  pesticidy, tato schopnost je závislá na druhu, odrůdě ale i výživovém stavu či ovlivnění rostliny jiným stresorem.

                 Možnost pronikání látky do rostliny je významným faktorem ovlivňujícím míru poškození rostlin. Děje se tak buď kořeny nebo listy. Listy jsou pokryty voskovou vrstvou která  brání pronikání látek. Citlivé jsou mladé listy, jelikož jejich vosková vrstva není plně vyvinutá, a staré listy, jejichž vosková vrstva je již narušená. Silnější vosková vrstva se tvoří při nízké vlhkosti půdy a vzduchu. Slabší vrstva je u rostlin ve skleníku a při umělém osvětlení.Za deště kutikula nabobtná, dojde k rozestoupení, kapičky postřiku nevysychají a riziko fytotoxicity se zvyšuje.

Počasí má na toxitu pesticidů rovněž vliv. Vysoké srážky zvyšují průnik herbicidů do kořenové zóny, kde může dojít k poškození nebo kumulaci a fytotoxicitě pro následnou plodinu. Nejvyšší riziko poškození pesticidy je za vysoké vlhkosti, vysoké teploty a intenzivním slunečním záření. Teplota ovlivňuje fytotoxicitu pesticidů např. sirnaté fungicidy jsou fytotoxické při t >28°C, některé akaricidy mohou být toxické při teplotách nad 25°C, měďnaté fungicidy jsou fytotoxické za nízkých teplot a vysoké vlhkosti, růstové herbicidy mohou být fytotoxické za nižších teplot.

Citlivost rostlin k pesticidům je různá, citlivější jsou rostliny napadené chorobami, škůdci a poškozené abiotickými činiteli (mráz, horko, kroupy apod.). Odrůdová citlivost k poškození pesticidy se liší. Některé odrůdy jsou odolné, jiné bývají až silně poškozeny. Významná zejména u okrasných rostlin s velkým spektrem odrůd. Některé odrůdy jsou citlivé i k aplikaci insekticidů a fungicidů.

Stav půdy. Nebezpečí představuje také utužená půda, kde se mohou hromadit toxické látky nad nepropustnou vrstvou podorničí.

 

7.2      PODMÍNKY PRO VZNIK NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ PESTICIDŮ