Obsah

 

1.        EKOLOGICKÉ NÁROKY ROSTLIN VE VZTAHU K ABIONÓZÁM...

1.1.        FAKTORY PROSTŘEDÍ PŮSOBÍCÍ NA ROSTLINY.....

1.1.1         SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ A SVĚTLO.......

1.1.2         TEPLO..

1.1.3         VODA...

1.1.4         PŮDA A VÝŽIVA ROSTLIN.

1.1.5         VZDUCH..........

2.        GENETICKÉ PORUCHY - HEREDOPATIE..........

2.1.        CHIMÉRISMUS......

2.2.        ALBINISMUS.........

2.3.        VARIEGACE...........

2.4.        MALFORMACE.....

2.5.        IMITACE LÉZÍ.......

3.        POŠKOZENÍ ROSTLIN V SOUVISLOSTI S METEOROLOGICKÝMI          PRVKY A KLIMATEM..........

3.1.        POŠKOZENÍ POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY..........

4         POŠKOZENÍ ROSTLIN POLUTANTY V OVZDUŠÍ........

5         OVZDUŠÍ UZAVŘENÝCH SKLADOVACÍCH PROSTOR..........

6         POŠKOZENÍ ROSTLIN SOUVISEJÍCÍ S PŮDNÍMI PODMÍNKAMI....

7         POŠKOZENÍ ROSTLIN PESTICIDY A HNOJIVY...........

7.1         PŘÍZNAKY POŠKOZENÍ HERBICIDY...

7.2         PODMÍNKY PRO VZNIK NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ PESTICIDŮ

7.3         NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI APLIKACI PESTICIDŮ......

7.4         POUŽITÍ SMĚSÍ PESTICIDŮ A KAPALNÝCH HNOJIV...........

7.5         KOMPENZACE POŠKOZENÍ ROSTLINAMI.....

8         POŠKOZENÍ ROSTLIN HNOJIVY..

9         POŠKOZENÍ ROSTLIN PĚSTITELSKÝMI OPATŘENÍMI........

10       PORUCHY A POŠKOZENÍ SKLADOVANÝCH ROSTLIN A            ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ...........