· vyšší riziko fytotoxicity je při použití směsí

· rostlina je zasažena širším spektrem účinných a pomocných látek

· hnojiva zpomalují vysychání kapiček postřiku (jsou hygroskopická)

· tenzidy z postřiků urychlují průnik živin z hnojiv do listů

· odolnost rostlin vůči společné aplikaci je různá

· liší se druhově a v některých případech i odrůdově

· koncentrace hnojiv při aplikaci 0,5 –1%

· rozdíly jsou i v rámci vývojových fází rostliny

 

 

7.4      POUŽITÍ  SMĚSÍ PESTICIDŮ A KAPALNÝCH HNOJIV