Uzavřené skladovací prostory s řízenou atmosférou  se v současné době využívají pro skladování zemědělských produktů, zejména ovoce a zeleniny. Řízená, nebo také modifikovaná, atmosféra je pojem používaný ve skladování. Nejčastěji jde o manipulaci s koncentrací kyslíku a oxidu uhličitého případně dusíku s cílem zabránění přirozenému „stárnutí“ skladovaných produktů, nebo alespoň zpomalení tohoto procesu.

Důležité je udržení optimálního složení plynů a teploty pro každou skladovanou plodinu, neboť nároky jednotlivých plodin se značně liší.

Atmosféra s nízkým obsahem O2 (do 1%) a vysokým obsahem CO2 (8-10 %, někdy se uvádí i nad 20 %) může způsobit tzv. fyziologický rozklad pletiv.

5  OVZDUŠÍ UZAVŘENÝCH SKLADOVACÍCH  PROSTOR