Poškození rostlin vysokými teplotami

 

Vysoké teploty mohou způsobovat celou řadu různých příznaků poškození, jako jsou změny zbarvení poškozené části rostliny, změny tvaru orgánů rostliny, opad listů, změny fertility pylu a jeho životnosti, může dojít ke změně pohlavnosti květů 7). Různé rostlinné orgány reagují na poškození teplem odlišně. Často dochází ke spálení listů a stonků, a poškození korových pletiv kmene a větví stromů při náhlém prosvětlení např. po odlistění, průklestu anebo odlomení větví. Teplota kmene a větví se zvýší až o 4°C oproti odvrácené straně, vznikají diskolorace a pletivo je vkleslé, může vzniknout otevřená nekróza. Také ohřátí během zimy je pro rostlinu nebezpečné, je predispozicí mrazového poškození vlivem ztráty dormance postižené části.

 

Citlivost rostlinných orgánů se liší zejména podle jejich stáří. Mladá pletiva patří k nejcitlivějším, protože se nedostatečně ochlazují při transpiraci a nemají dostatečně vyvinutou povrchovou ochrannou vrstvu kutikulárních vosků. Poškozovány tak bývají např. semenáčky, často růstové vrcholy rostlin ve sklenících a pařeništích pokud jsou v blízkosti skla.  Citlivější jsou také orgány, které se po delší dobu vyvíjely ve stínu a byly tak chráněny, dojde-li k jejich náhlému oslunění, může dojít k poškození z nadbytku světla a k poškození teplem. Toto poškození nastává např. po letním řezu stromů, při změně polohy listů při sklizni plodů, při řezu živých plotů. Větší citlivost k poškození vykazují také kořeny, hlízy a cibule rostlin, než jejich nadzemní části. Vysoká teplota půdy (nad 30 °C 7)) může brzdit klíčení semen, poškozovat kořenový systém klíčních rostlin. V případě vysoké teploty povrchu půdy (nad 35 °C 7)) může dojít i k cirkulárnímu nekrotickému poškození kořenového krčku, případně pletiv, které byly vysoké teplotě vystaveny. V závislosti na hloubce pletiva, do které nekróza zasahuje, rostlina vadne a později hyne, nebo přežívá. V případě přežití se může dojít k tloustnutí nad nekrózou vlivem zhoršeného vedení asimilátů do kořenů.

 

Citlivost a příznaky poškození některých druhů rostlin teplem

Brambory: vysoké teploty v kombinaci s nízkým obsahem kyslíku jsou příčinou tzv. černání srdéčka brambor, v kombinaci s vyšší půdní vlhkostí po dozrání hlíz a při jejich pozdní sklizni mohou vést k předčasnému klíčení a zmlazování brambor, deformace hlíz brambor, rzivost dužniny, kde se objevují hnědavá ložiska vlivem nedostatečného příjmu Ca a Fe 8).

Hrušeň: dochází ke žloutnutí a nekróze vrcholu listu, při delší době působení se objeví příznaky slunečního úžehu, tj. papírovité nekrózy čepele, může dojít i k opadu plodů.

Jabloň: může dojít i k opadu plodů, na straně vystavené přímému slunci může dojít ke slunečnímu úžehu plodů. Vysoké teploty jsou také příčinou sklovitosti jablek.

Javor: při dlouhotrvajícím horku za vegetace fialoví vrcholové listy výmladků a semenáčků, jde o obrannou reakci, kdy dojde k nahromadění antokyanů, které chrání rostlinu před škodlivými účinky světla a tepla. Zde je třeba upozornit na možnost záměny příznaků poškození teplem za přirozené zbarvení u některých kultivarů.

Kalina: dochází k předčasnému červenání listů

Okrasné rostliny: citlivé jsou např. Monstera deliciosa, Philodendron, Ficus elastica, Dracaena, palmy), příznakem je sluneční úžeh listů, někdy je v zahradnickém žargonu označován jako „prasátka“, většinou se objevuje na místech intenzivního dopadu světla např. u oken.

Paprika: při delší době působení se objeví příznaky slunečního úžehu, tj. papírovité nekrózy čepele, dochází k opadu pupenů a květů (při teplotách ve dne 32 °C a v noci 21 °C nebo vyšších 7)), může dojít ke slunečnímu úžehu plodů.

Peckoviny: příznaky na listech jsou podobné jako u hrušně, vysoká teplota je pravděpodobně jednou z příčin výskytu zdvojených plodů u švestky.

Rajče: dochází k opadu pupenů a květů, může dojít ke slunečnímu úžehu plodů

Rododendron a azalka: poškozeny bývají mladé listy, pokud vadnou a zároveň jsou vystaveny přímému slunečnímu záření, příznakem jsou nekrotické léze na listech.

Tykvovité: u některých tykvovitých dochází ke žloutnutí okraje listů a jeho vrcholu. Trvá-li toto období déle, mění se barva listu na světle zelenou. Citlivé jsou rostliny zejména ve fázi mezi 3-6 listem 7).  

 

Cirkulární nekróza kořenového krčku sazenice kedlubny

Poškození ohněm

Teplo je pravděpodobnou příčinou zdvojení plodů švestek

Kombinace poškození vysokou teplotou, světlem a náhlým příjmem vody

Předčasné klíčení a deformace brambor