K poškození nebo poranění rostlin může docházet i při realizaci pěstitelských opatření.

Při kultivaci půdy, je-li nadměrná a příliš hluboká, může docházet k poranění kořenů. Poraněny mohou být i nadzemní části – zejména nářadím, ale i manipulací s technikou.

K poranění může docházet i při sklizni, transportu a posklizňové úpravě.

Nevhodná doba průklestu může vést k poškození rostlin.

Závlaha, ať už nedostatečná nebo nadměrná, může vést ke stejnému poškození jako při působení vody a sucha. Týká se zejména skleníků, foliovníků, ale i volných ploch s možností umělé závlahy.

Korový mulč může inhibovat růst rostlin, zejména je-li v mulčovací hmotě obsažena kůra s vysokým obsahem tříslovin – např. ořešák, dub.

       9  POŠKOZENÍ ROSTLIN PĚSTITELSKÝMI   OPATŘENÍMI