Rostliny jsou poškozovány zejména minerálními hnojivy. Poškození nastává při foliární aplikaci koncentrovanějších roztoků, nebezpečí je vyšší za sucha a horka. Citlivé jsou mladé rostliny.

K rizikovým hnojivům patří bezvodý amoniak (vč. nadbytečné dávky hnoje), k němu jsou citlivé tykvovité rostliny; síran amonný, z nějž se uvolňuje čpavek, k němuž jsou citlivá rajčata, po nitrifikaci čpavku toto riziko mizí.

       8  POŠKOZENÍ ROSTLIN HNOJIVY