Cílem skladování je uchovat produkty v době vegetačního klidu a zabránit ztrátě na kvalitě a kvantitě

Technologie skladování se odvíjejí od skladovaného produktu. Využívají se zejména sklady s řízenou teplotou, většinou jde o chlazení. Chlad prodlužuje možnou dobu uchování produktu a také zpomaluje vývoj fytopatogenních mikroorganismů.

Další možností skladování je využití řízené atmosféry, kde je podle nároků té které plodiny upravován obsah CO2 a O2, a to tak, že je zde zvýšená hladina CO2 a snížená hladina O2. V dozrávárnách se upravuje také obsah etylenu v atmosféře. V této souvislosti se vyskytují také specifické poruchy a poškození produktů.

 

Typy poruch a poškození skladovaných produktů

Nutriční poruchy –poruchy výživy – počátek mají již za vegetace, např. hořká pihovitost jablek, vrcholová nekróza salátu, hniloba vrcholů plodů rajčete, kdy je rostlina nedostatečně zásobena některým z prvků.

Produkty látkové výměny plodů (ethylen, aromatické látky, oxidační produkty) jsou ve skladech běžné, důležité je jejich udržování na přijatelné úrovni, monitorování jejich obsahu v atmosféře skladu a na základě toho přijetí opatření např. větrání.

Poškození chemikáliemi může pocházet z  ošetřování před sklizní, ale i z posklizňové aplikace, kdy např. nadměrná koncentrace SO2 vede vybělení bobulí hroznů(SO2 se používá jako konzervant, prevence výskytu a šíření houbových patogenů). Chemikálie mohou být ve skladech i reziduálně a pocházet z přípravků  použitých při desinfekci skladů.

Chladové poškození – nastává u různých produktů při různých teplotách, např. při teplotách 2-3°C může dojít ke chladovému hnědnutí slupky a dužniny citlivých odrůd jablek, může dojít ke sládnutí brambor. Zde je třeba se soustředit na prevenci a skladovat produkty v podmínkách pro ně vyhovujících.

Mechanické poškození skladovaných produktů je zapříčiněno manipulací s produkty např. při zavážení do skladu, třídění, balení a také při distribuci k odběratelům. Většinou jsou to poškození povrchových pletiv, např. otlaky a odření.Kromě toho, že snižují estetickou hodnotu produktů, jsou často vstupní branou patogenů.

        10  PORUCHY A POŠKOZENÍ SKLADOVANÝCH ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ