Řešené projekty ESF na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
      Řešitelský tým                      Cílová skupina                      Publicita projektu                      Doložení plánu                      Ostatní

Vítejte na projektových stránkách Agronomické fakulty

Seznam projektů

Ukončené projekty

Informace řešitelům