Řešené projekty ESF na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
      Řešitelský tým                    Cílová skupina                    Publicita projektu                    Doložení plánu                    Ostatní 

CZ.1.07/2.4.00/12.0043: Partnerská síť v oblasti speciálních plodin

Popis projektu

Dotační titul

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.4. Partnerství a sítě
Číslo výzvy: 12

Realizační tým

Ing. Gabriela Růžičková, Ph.D. – Hlavní koordinátor projektu
Ing. Lucie Janečková – Finanční manažer projektu
Ing. Blanka Kocourková, CSc. – Koordinátor MENDELU
Ing. Michaela Michnová – Asistent manažera projektu
Ing. Roman Olšanský – Webový administrátor pro webovou podporu projektu
Ing. Karel Dušek, CSc. - Koordinátor VÚRV v.v.i., OZSP
Ing. Prokop Šmirous, Ph.D. - Koordinátor Agrotec Plant Research s.r.o.
Ing. Jaroslav Králík, Ph.D. - Koordinátor FYTO Králík s.r.o.
Ing. Josef Dvořák - Koordinátor HOD Jabloňov-Ruda
Ing. Josef Palas - Koordinátor LEROS, s.r.o.
Ing. Jan Prášil - Koordinátor SEMO a. s.

Anotace

Cílem projektu je vytvořit síť partnerů v rámci speciálních plodin, zahájit a posílit spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje, zkvalitnění výuky, přenosu informací, spolupráce na projektech prostřednictvím organizovaných seminářů a polních dnů. Dojde tak k zintenzivnění pracovních aktivit zejména pedagogických a nepedagogických pracovníků, ale i studentů Mendelu s cílem zvýšit možnosti uspět na poli grantových soutěží, zvýšit kvalitu a uplatnitelnost výsledků v praxi. Doplněním aktivit bude podpora studentů Mendelu zaměřená na prohlubování spolupráce mezi partnery prostřednictvím pracovních stáží.

Klíčové aktivity

1. Kick off meeting (Zahajovací seminář)
2. Webová podpora projektu
3. Polní dny
4. Semináře
5. Pracovní stáže studentů

Předpokládané výstupy

 • samostatná webová podpora (koordinátor, partneři, studentský chat, zprávy ze stáží, pozvánky, sborníky, fotodokumentace z polních dnů a seminářů, odkazy na partnery)
 • polní dny (odborné přednášky, polní experimenty a demonstrace, sborníky, fotodokumentace, jednání realizačního týmu)
 • semináře (odborné přednášky, sborník přednášek, fotodokumentace, setkání a jednání realizačního týmu, odborné monografie)
 • pracovní stáže studentů Mendelu (zprávy ze stáží, hodnocení tutorů partnerských organizací, studentský chat)

Monitorovací indikátory plány

 • počet podpořených osob z cílové skupiny celkem (62 + 20)
 • počet podpořených žen z cílové skupiny celkem
 • počet podpořených mužů z cílové skupiny celkem
 • počet zapojených partnerů (7)

Partneři projektu

 • Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i. - partner s finančním příspěvkem
 • Agritec Plant Research s.r.o. - partner s finančním příspěvkem
 • FYTO Králík s.r.o. - partner s finančním příspěvkem
 • Hospodářské obchodní družstvo Jabloňov – Ruda - partner s finančním příspěvkem
 • LEROS, s.r.o. - partner s finančním příspěvkem
 • SEMO a.s. - partner s finančním příspěvkem

   

Ostatní informace

Termín řešení projektu:  01.01.2010 - 31.12.2012

Kontaktní osoba:  Ing. Gabriela Růžičková, Ph.D.

Poslední aktualizace: 03.03.2017