Řešené projekty ESF na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
      Řešitelský tým                    Cílová skupina                    Publicita projektu                    Doložení plánu                    Ostatní 

CZ.1.07/2.4.00/31.0026: Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti bioenergií do praxe

Popis projektu

Dotační titul

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory 7.2.4 Partnertsví a sítě

Číslo výzvy: 31

Realizační tým

Doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D. - Koordinátor VŠ

Veronika Knoflíčková - Finanční manažer

Doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. - Manažer aktivit

Ing. Lucie Melišová - Koordinátor tuzemských aktivit

Ludmila Fialová, DiS. - Garant studentských stáží

Anotace

Jedním z projektů podpořených v rámci 31. výzvy OP Vzdělání pro konkurenceschopnost, která byla zaměřena na oblast podpory 2.4. Partnerství a sítě, je projekt nazvaný PODPORA TRANSFERU INOVACÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ A OBLASTI BIOENERGIÍ  DO PRAXE. Projekt bude zahájen 1. února 2012, potrvá dva roky a bude realizován partnerskou sítí propojující tři významné moravské univerzity, prestižní zemědělské výzkumné ústavy, Moravskoslezský energetický klastr a jihomoravské Město Velké Pavlovice. Hlavním cílem projektu je podpořit vzájemnou spolupráci při transferu inovací v zemědělství, potravinářství a bioenergetice.

Konzorcium pod vedením Zemědělského výzkumu, spol. s.r.o. si klade za cíl vytvořit a propojit organizace špičkového výzkumu s pracovišti aplikačního sektoru a veřejné správy, vytvořit odborné zázemí rozvoje lidských zdrojů pro činnost v klastrech a platformách agrárního výzkumu a bioenergetiky a motivovat mladé vědce a studenty praktickými ukázkami využití výsledků VaV v praxi.

Klíčové aktivity

  1. Propojení institucí VaV s organizacemi  veřejného, soukromého sektoru a NNO realizací stáží - „Stáže“
  2. Vytvoření odborných modulů pro rozvoj lidských zdrojů a zvýšení odborných kompetencí pro dlouhodobou spolupráci - „Kurzy“
  3. Komunikační platforma jako odborné zázemí intersektorové a mezioborové spolupráce - „Semináře“

Předpokládané výstupy

Seminář Alergeny v potravinách (27. 4. 2012)

MendelAgro 2012 (14. 6. 2012)

MendelNet 2012 (21. a 22. 11. 2012)

MendelAgro 2013

MendelNet 2013

Monitorovací indikátory plány

Podpoření studenti - 142 (stáže - 37, MendelNet - 80, MendelAgro - 25)

Akademičtí pracovníci - 23 (převážně zahraniční stáže)

Další podpořené osoby - 400 (MendelAgro)

Partneři projektu

Partnery projektu jsou Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, zastoupená Ústavem technologie a mikrobiologie potravin a Ústavem biochemie a chemie potravin, Fakulty technologické; Mendelova univerzita v Brně zastoupená Ústavem pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Fakulty Agronomické; VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, zastoupená centrem ENET podpořeném v rámci druhé prioritní osy OP Výzkum a vývoj pro inovace; dále Město Velké Pavlovice, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.;  Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.  zastoupený svým brněnským pracovištěm; dále Agritec Plant Research s.r.o. a Moravskoslezský energetický klastr, občanské sdružení.

Ostatní informace

Termín řešení projektu:  01.02.2012 - 31.01.2014

Kontaktní osoba:  doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.

Poslední aktualizace: 24.05.2013