Řešené projekty ESF na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
      Řešitelský tým                    Cílová skupina                    Publicita projektu                    Doložení plánu                    Ostatní 

CZ.1.07/2.3.00/09.0081: Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství

Popis projektu

Dotační titul

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF, MŠMT).
Prioritní osa 7.2 (Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj)
Oblast podpory 7.2.3. (Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji)
Číslo výzvy 09
Oblast podpory 2.3.

Realizační tým

Doc. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D. - koordinátor projektu
Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. - manažer projektu
Ing. Táňa Lužová - asistent koordinátora, finanční manažer
a dále osoby z týmů od jednotlivých partnerů (JČU - Ing. Eva Samková, Ph.D.; VÚM - Ing. Petr Roubal, CSc.; VÚCHS - doc. RNDr. Ing. Oto Hanuš).

Anotace

Cílem projektu je vzdělávání v oblasti výzkumu, vývoje, inovace, výroby a zpracování mléka, zlepšení kvalifikace vysokoškolských studentů, doktorandů a dalších profesních pracovníků v mlékařském oboru v profilu celého relevantního potravinového řetězce od prvovýroby po zpracování potravin s akcentem na transfer nových technologií kvalitu laboratorní práce a popularizaci spotřeby mléka a mléčných výrobků. Cíle bude dosaženo realizací přednáškové a školící činnosti prostřednictvím nově vybudovaného specifického profesionálního konsorcia (navrhovatelů projektu), organizací odborných workshopů v příslušných okruzích mlékařských aktivit.
Pro realizaci budou zpracovány programy a osnovy vzdělávací činnosti, metodické postupy, testy znalostí a zpětná vazba prostřednictvím dotazníků. Bude vytvořeno edukativní DVD s výukovým dokumentem. Během projektu budou zpracovány průběžné zprávy a odborná sdělení pro zevšeobecnění poznatků ze vzdělávací činnosti v mlékařství.

Klíčové aktivity

1. Kick-off Meeting - 8.10.2009 Hotel Myslivna - zahajovací setkání, vyřešení klíčových otázek a proškolení týmů (MZLU v Brně).
2. Vzdělávání pracovníků vývoje a inovací v laboratořích pro kontrolu složení a vlastností mléka pro zvýšení konkurenceschopnosti oboru (VÚCHS).
3. Vzdělávání v oblasti výzkumu, vývoje, inovace výroby a zpracování mléka, zlepšení kvalifikace vysokoškolských studentů, doktorandů a dalších profesních pracovníků v mlékařském oboru (MZLU v Brně).
4. Vzdělávací prgram v oblasti produkce a zdravotní nezávadnosti mléka (JČU).
5. Vzdělávací program v oblasti mlékárenských technologií, laboratorních metod a produkce zdravých a bezpečných potravin (VÚM).
6. Vzdělávání perspektivních a kvalifikovaných vedoucích, výzkumných, vývojových a inovačních pracovníků v mlékařském oboruza účelem růstu vzdělanosti a pro zvýšení jeho konkurenceschopnosti včetně popularizace spotřeby mléka (MZLU v Brně).
7. Vzdělávání lektorů na zahraničních, špičkových mlékařsko-analytických pracovištích (VÚCHS).
8. Tvorba edukativního DVD (JČU).
9. Webová podpora projektu (MZLU v Brně).

Předpokládané výstupy

Materiály a publikace pro cílovou skupinu.
Materiály a publikace v rámci udržitelnosti projektu.
Tiskové zprávy a informace ve sdělovacích prostředcích.
Články pro populárně naučné časopisy.
DVD
Web

Monitorovací indikátory plány

Počet proškolených zájemců o kurzy z řad studentů a pracovníků ve výzkumu a vývoji, uspořádané akce.

Partneři projektu

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (České Budějovice)
Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. (Praha 6, Vokovice)
Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. (Rapotín)

Ostatní informace

Termín řešení projektu:  01.10.2009 - 30.09.2012

Kontaktní osoba:  doc. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.

Poslední aktualizace: 11.04.2012