Řešené projekty ESF na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
      Řešitelský tým                    Cílová skupina                    Publicita projektu                    Doložení plánu                    Ostatní 

CZ.1.07/2.2.00/28.0306: Inovace výuky na MENDELU s důrazem na udržitelný rozvoj krajiny v kontextu priorit EU

Popis projektu

Dotační titul

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF, MŠMT).
Prioritní osa 7.2 (Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj)
Oblast podpory 7.2.3. (Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji)

Číslo výzvy 28

Oblast podpory 2.2. 

Realizační tým

Ing. Martin Brtnický- kordinátor projektu

Anotace

V kontextu EU a v perspektivě budoucích let hraje udržitelný rozvoj v tvorbě a ochraně krajiny významnou roli, což považujeme za důležité zdůraznit již ve vzdělávání. Realizací projektu chceme dosáhnout zvýšení efektivity a zkvalitnění výuky a lidských zdrojů, podpořit aktivní přístup a samostatnou práci studentů, zlepšit jejich praktické i jazykové znalosti, umožnit multidisciplinární a komplexní pohled na danou problematiku a rovněž umožnit snazší přístup ke vzdělání zdravotně znevýhodněným lidem.
Výše zmíněných cílů dosáhneme realizací plánovaných aktivit (inovace výuky, tištěné materiály, webový portál, studijní materiály v Aj, zapojení odborníků z praxe, terénní cvičení aj.). Aktivity bude realizovat MENDELU ve spolupráci s partnerem projektu a externími pracovníky.

Klíčové aktivity

1. Inovace stávající výuky zaměřené na udržitelný rozvoj

2. Inovace výuky pomocí tištěných didaktických pomůcek

3. Datová platforma- inovace pomocí studijních opor- e-learningu

4. Inovace studia vznikem nových průřezových předmětů v rámci MENDELU

Předpokládané výstupy

webový portál

inovované sylaby

terénní scičení

vysokočškolské učebníce

pracovní sešity

Monitorovací indikátory plány

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů- 50 předmětů

Počet podp.osob v poč.vzděl.- studentů celkem- 5000 studentů

Počet podpoř.osob - studentů v dalším vzdělávání- 500 studentů

Počet úsp. podp. osob v poč. vzdělávání - studenti- 4500 studentů

Počet úsp.podp.osob - studentů v dal.vzděl.- 450 studentů

Počet zapojených partnerů- 1

Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb- 40 členů real. týmu

Partneři projektu

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Ostatní informace

Termín řešení projektu:  01.07.2012 - 30.06.2015

Kontaktní osoba:  Ing. Martin Brtnický

Poslední aktualizace: 06.10.2012