Řešené projekty ESF na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
      Řešitelský tým                    Cílová skupina                    Publicita projektu                    Doložení plánu                    Ostatní 

CZ.1.07/2.4.00/17.0022: Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou

Popis projektu

Dotační titul

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.4 Partnerství a sítě
Číslo výzvy: 17

Realizační tým

Ing. Šárka Hošková, Ph.D. - Koordinátor projektu
Ing. Marie Balabánová - Asistent koordinátora
Ing. Ivo Vyskočil - Manažer projektu
Ing. Veronika Mlejnková - Asistent manažera
Ing. Radek Filipčík, Ph.D. - Finanční manažer
Ing. Marie Balabánová - Pracovník Grant office
Ing. Jitka Dvořáčková - Asistentka pro praxe
Ing. Sylva Suchá - Manažer partnera projektu VÚCHS
Ing. Vladimíra Táborská - Finanční manažer VÚCHS
Ing. Alexandra Hojgrová - Pracovník Grant office VÚCHS
Ing. Pavel Horký, Ph.D. - Garant klíčové aktivity 1
Ing. Alexandra Hojgrová - Garant klíčové aktivity 2
Ing. Martin Hošek, Ph.D. - Garant klíčové aktivity 3
Ing. Veronika Mlejnková - Garant klíčové aktivity 4
Doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. - Garant klíčové aktivity 5
Ing. Roman Poštulka - Garant klíčové aktivity 6
Ing. Šárka Hošková, Ph.D. - Garant klíčové aktivity 7

Anotace

Hlavním záměrem projektu je zlepšení přenosu a využití výsledků z výzkumu a vývoje do aplikační sféry a z praxe zpět do studijních programů akreditovaných na Agronomické fakultě MENDELU.

Klíčové aktivity

 1. Vytvoření základů pro dlouhodobou spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou
 2. Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci
 3. Aktivní spolupráce s komerční sférou (krátkodobé a dlouhodobé stáže)
 4. Inovace praxí studentů vedoucí k lepšímu propojení s aplikační sférou
 5. Zapojení odborníků z praxe a ze zahraničí do vzdělávacích programů
 6. Příprava lidských zdrojů pro dlouhodobou odbornou spolupráci s aplikační sférou
 7. Vytvoření společné kanceláře grantové podpory

Předpokládané výstupy

 • Přednášky odborníků z praxe
 • Sborníky z přednášek
 • Tržiště projektových příležitostí
 • Závěrečné práce
 • Dny otevřených dveří
 • Zahraniční a tuzemské odborné stáže
 • Workshopy
 • Veletrhy pracovních příležitostí
 • Funkční síť zaměstnavatelů
 • Praxe studentů

Monitorovací indikátory plány

Počet podpořených osob

 • Akademičtí pracovníci (171)
 • Pracovníci VaV (51)
 • Studenti VŠ (332)
 • Učitelé VOŠ (12)
 • Studenti VOŠ (90)
 • Poskytovatelé služeb (23)
 • Osoby v dalším vzdělávání (90)

Nové nebo inovované produkty (28)

síť spolupracujících organizací, workshopy, přednášky, závěrečné práce, síť zaměstnavatelů, trhy projektových a pracovních příležitostí

Partneři projektu

 • Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.
 • Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
 • Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
 • Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim
 • Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava

Ostatní informace

Termín řešení projektu:  01.09.2011 - 31.08.2014

Kontaktní osoba:  Ing. Šárka Hošková

Poslední aktualizace: 06.06.2013