Řešené projekty ESF na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
      Řešitelský tým                      Cílová skupina                      Publicita projektu                      Doložení plánu                      Ostatní

Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou

Workshopy

    Realizované akce