Řešené projekty ESF na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
      Řešitelský tým                    Cílová skupina                    Publicita projektu                    Doložení plánu                    Ostatní 

CZ.1.07/2.3.00/35.0013: Partnerství pro podporu popularizace VaV a další vzdělání v oblasti popularizace transferu technologií v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky

Popis projektu

Dotační titul

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Číslo výzvy: 35

Realizační tým

Doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D. - Manažer aktivit

Bc. Petra Dufková - Finanční manažer

Ing. Helena Pluháčková - Propagátor VaV VŠ

Gabriela Loutocká - Mediální poradce

Ing. Eliška Šišperová, Ph.D. - Odborný garant studentů a pracovníků VaV

Anotace

Hlavním cílem projektu je podpora popularizace výsledků VaV v oblasti zemědělství, potravinářství a
bioenergetiky, které bude dosaženo realizací PR aktivit. Dalším cílem je odborná příprava pracovníků VaV a
studentů pro lepší prezentaci výsledků VaV.
Projekt předkládá kompetentní konzorcium partnerů, ve kterém jsou vyváženě zastupeny jak instituce VaV a
jejich sdružení, univerzity a SŠ, tak společnost Česká hlava.
Projekt vytvoří systematické souvislé popularizační cykly určené pracovníkům VaV, studentům VŠ a SŠ a
odborné veřejnosti. Realizace vzdělávacích aktivit projektu významně zkvalitní přípravu lidských zdrojů v
zapojených organizacích. Odborníci na popularizaci VaV tak budou lépe připraveni komunikovat tyto výsledky
zemědělským podnikatelům, podnikatelům v oblasti potravinářství a také velmi perspektivní bioenergetiky. Tím, že bude podpořeno praktické uplatnění těchto výsledků, bude podpořena konkurenceschopnost ČR u
vyjmenovaných oborů.

Klíčové aktivity

  1. Popularizace nových VaV v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky.
  2. Podpora systematické práce se studenty a pedagogy SŠ v oblasti seznamování se s VaV.
  3. Další vzdělávání pracovníků VaV.

Předpokládané výstupy

Systematické souvislé popularizační aktivity výsledků VaV v oblasti potravinářství, zemědělství a bioenergetiky (tvořené semináři, workshopy, soutěžemi, exkurzemi, stážemi).

Monitorovací indikátory plány

Za partnera MENDELU:

  • KA 1 − osoby v počátečním vzdělávání (studenti magisterského a doktorského stupně) − 50,
  • KA 2 − osoby v počátečním vzdělávání  (studenti bakalářského stupně) − 25,
  • KA 3 − osoby v počátečním vzdělávání − 30.

Partneři projektu

Koordinátor projektu: Agritec Plant Research s.r.o.

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělský výzkum Troubsko, s. r. o. (ZVT)

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB - TUO)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)

Město Velké Pavlovice (MVP)

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. (VUB)

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. (VUPS)

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. (OP)

Česká hlava s.r.o. (CH)

Asociace výzkumných organizací (AVO)

Agrotest Fyto, s.r.o. (AF)

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola – SŠ Opava

Střední průmyslová škola chemická Brno (SPŠCH Brno)

Ostatní informace

Termín řešení projektu:  01.06.2012 - 31.05.2014

Kontaktní osoba:  doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.

Poslední aktualizace: 15.10.2012