Řešené projekty ESF na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
      Řešitelský tým                    Cílová skupina                    Publicita projektu                    Doložení plánu                    Ostatní 

CZ.1.07/2.4.00/31.0037: Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu

Popis projektu

Dotační titul

CZ.1.07 - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výzva č. 31 - Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - oblast podpory 2.4

Prioritní osa 7.2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory 7.2.4 - Partnerství a sítě

Realizační tým

Garant projektu: doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

Manažer projektu: Dr. Ing. Zdeněk Havlíček

Finanční manažer projektu: Ing. Ruth Slámová

Koordinátor MENDELU: Hana Jahnová

Metodik MENDELU: Ing. Pavel Knot, Ph.D.

Koordinátor pro Polsko: prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.

Koordinátor na Slovensku: prof. Ing. Ján Jančovič, Ph.D., Ing. Luboš Vozár, Ph.D., Ing. Peter Kovár, Ph.D.

Koordinátor pro Rakousko: Dr. Leonhard Gruber, Ing. Adam Nawrath

Anotace

Cílem projektu je posílení vztahů mezi institucemi terciárníh vzdělávání, výzkumu a subjekty soukromého sektoru. Výsledkem projektu bude zvýšená spolupráce a intenzivní komunikace mezi jednotlivými subjekty. V důsledku projektu dojde k lepšímu přenosu a využití výsledků výzkumu a vývoje do praxe a schopnosti flexibilně reagovat na požadavky trhu práce. Uvedené cíle projektu budou realizovány prostřednictvím stáží, praxí a tréninkových modulů. Projekt počítá také se zahraniční spoluprácí s institucemi v Rakousku, Polsku a na Slovensku. Výsledkem projektu budou odborné dlouhodobě využitelné texty. Proběhne evaluace dopadu na cílovou skupinu.

Klíčové aktivity

KA1 Komunikační a interaktivní platformy

KA2 Podpora spolupráce mezi institucemi formou stáží

KA3 Podpora spolupráce mezi institucemi formou praxí

KA4 Tréninkové moduly

KA5 Odborná stáž na Slovenskej polnohospodárskej univerzitě v Nitre

KA6 Odborná stáž na Lehr- und Forschungszentrum Raumberg-Gumpenstein

KA7 Odborná stáž na Uniwersitet Przyrodniczy w Poznaniu

Předpokládané výstupy

3 učební texty jako výsledek spolupráce se zahraničními institucemi

2 sborníky platforem

30 tréninkových modulů

Monitorovací indikátory plány

Počet nově vytvořených/inovovaých produktů: 35

Počet podpořených osob - muži: 462

Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb: 182

Počet podpořených osob - ženy: 701

Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání: 24

Počet zapojených partnerů: 4

Partneři projektu

IdeaHELP, o.p.s. Žamberk

Svaz chovatelů českého strakatého skotu

Vysoké učení technické v Brně

Ostatní informace

Termín řešení projektu:  01.09.2012 - 31.08.2014

Kontaktní osoba:  doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

Poslední aktualizace: 14.10.2012