Řešené projekty ESF na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
      Řešitelský tým                    Cílová skupina                    Publicita projektu                    Doložení plánu                    Ostatní 

CZ.1.07/1.3.10/03.0005: Environmentální vzdělávání pro pedagogy ZŠ

Popis projektu

Dotační titul

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.1. – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Číslo výzvy: 03

Realizační tým

Prof.Ing. František Hrabě, CSc.
Ing. Pavel Knot, Ph.D.
Ing. Helena Kubatová
Hana Jahnová
odborní garanti jednotlivých kurzů – lektoři (6)

Anotace

Základní filosofií projektu je rozšíření nabídky dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení v Jihomoravském kraji. Hlavním předmětem projektu je návrh, vytvoření a realizace 6 vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky základních škol. Navrhované kurzy se budou zaměřovat na environmentální tématiku s důrazem na využití informačních a komunikačních technologií a budou rozvíjet dovednosti v užívání moderních pedagogických metod. Jednotlivé kurzy budou probíhat jak kontaktní, tak e-learningovou formou. Kurzy budou dále probíhat v e-learningové podobě na vytvořeném internetovém portále, a to i po skončení projektu.

Klíčové aktivity

Kurz 1 - Škola součást krajiny
Kurz 2 - Škola a stromy kolem nás
Kurz 3 - Zvířata kolem školy a kolem nás
Kurz 4 - Škola jako zahrada
Kurz 5 - Škola v zeleni
Kurz 6 - Škola a využívání multimedií, e-learningů a jiných moderních metod v rámci ICT
Kurz 7 - Vytvoření a provozování internetového portálu projektu

Předpokládané výstupy

a) práce s moderní výukovou metodou
b) odborný přístup v rámci enviromentální problematiky daných modulů
c)zvýšení uplatnění na trhu práce
d) osvědčení o absolvování akreditovaného oboru v rámci DVPP které vydá univerzita

Monitorovací indikátory plány

• počet nově vytvoř/inov. produktů s komponentou ŽP (počet produktů 5)
• počet nově vytvoř/inov. produktů s komponentou ICT (počet produktů 1)
• počet nově vytvořených/inovovaných produktů (počet produktů 7)
• počet podpořených osob – klienti služeb (celkem 84)
• počet podpořených osob – poskytovatelé služeb (celkem 11)
• počet úspěšně podpořených osob – muži (celkem 30)
• počet úspěšně podpořených osob – ženy (celkem 54)

Ostatní informace

Termín řešení projektu:  01.01.2011 - 30.06.2012

Kontaktní osoba:  prof. Ing. František Hrabě, CSc.

Poslední aktualizace: 07.02.2011