Řešené projekty ESF na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
      Řešitelský tým                    Cílová skupina                    Publicita projektu                    Doložení plánu                    Ostatní 

CZ.1.07/2.3/.00/09.0224: Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie (NANOTEAM)

Popis projektu

Dotační titul

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa 7.2 (Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj)
Oblast podpory 7.2.3 (Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji)
Číslo výzvy 09
Oblast podpory 2.3

Realizační tým

Jana Luňáčková – administrativní manažer projektu
Mgr. Jana Církvová – sekretářka

Řešitelé:
Za Vysoké učení technické v Brně – Doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D.
Za Mendelovu univerzitu v Brně - Prof. Ing. René Kizek, Ph.D.

Anotace

V projektu chceme maximálně podpořit získávání nových perspektivních vědců pro obory v oblasti mikro- a nanotechnologií uspořádáním workshopu, prostřednictvím novin, rádia či televize a cílenými přednáškami na různých vědeckých institucích. Budou osloveni studenti doktorského studia, postdoktorští pracovníci i zkušení vědečtí pracovníci jako potenciální zájemci o vědeckou práci v oblastech těchto pokročilých technologií.
Cílem projektu pak bude vyškolit je pro vysoce odbornou práci v těchto pokročilých technologiích na špičkovou úroveň za pomocí expertů z VUT, MENDELU a dalších institucí z ČR a ze zahraničí. Na realizaci projektu se budou podílet vědeckou-pedagogičtí pracovníci z následujících ústavů VUT: Ústav mikroelektroniky a Ústav fyziky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav fyzikálního inženýrství Fakulty strojního inženýrství a Ústav fyzikální a spotřební chemie Fakulty chemické. A rovněž jedna partnerská instituce, Agronomická fakulta z Mendelovy univerzity, s kterou již v minulosti byla navázána úspěšná spolupráce právě na úrovni aplikací nanosenzorů v biomedicíně a farmacii.

Klíčové aktivity

A 1 - Příprava vzdělávacího týmu a podmínek pro vzdělávání
A 2 - Vzdělávání vědeckých pracovníků v oblasti moderních mikro- a nanotechnologií
A 3 - Budování týmů

Předpokládané výstupy

Vedle školící činnosti budou formovány týmy odborníku různých specializací pro vědeckou činnost v oblasti těchto technologií pro projekty OP VaVpl "Středoevropský technologický institut (CEITEC)" a "Výzkumné centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX)". Výsledky budou popularizovány nejenom pro zatraktivnění tohoto projektu, ale i k získávání zájmu podniků a firem o výsledky projektu a získání informací o stavu vědy v daných oblastech, převádění výzkumu do praxe a transferu technologií.

Monitorovací indikátory plány

Počet podpořených pracovníků ve VaV a dalším vzdělávání.
Počet zapojených partnerů

Ostatní informace

Termín řešení projektu:  01.01.2011 - 31.12.2013

Kontaktní osoba:  doc. Ing. René Kizek, Ph.D.

Poslední aktualizace: 24.06.2013