Řešené projekty ESF na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
      Řešitelský tým                    Cílová skupina                    Publicita projektu                    Doložení plánu                    Ostatní 

CZ 1.07./2.4.00/12.0045: Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu

Popis projektu

Dotační titul

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2.
Oblast podpory: 2. 4. Partnerství a sítě
Číslo výzvy: 12

Realizační tým

Mendelova univerzita v Brně
Dr. Ing. Zdeněk Havlíček - hlavní koordinátor projektu
Doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. - asistent hlavního koordinátora a koordinátor Mendelu v Brně
Jana Urbanová – metodik

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mgr. Martin Šlachta, Ph.D. - koordinátor
prof. ing. Jan Frelich, CSc. – metodik
Pavlína Pincová – finanční manažer

AgroKonzulta - poradenství, s.r.o. Žamberk
Ing. Jan Šeda – koordinátor
Hana Krulová - finanční manažer
Ing. Petr Jakobe, CSc. - metodik

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha
Ing. Alois Kohoutek, CSc. - koordinátor
Ing. Věra Odstrčilová, Ph.D. - finanční manažer
Ing. Petr Komárek, Ph.D. - metodik

Zemědělský výzkum, s.r.o. Troubsko
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. – koordinátor
Marie Janušová – finanční manažerka
Ing. Daniela Knotová - metodik

Anotace

Cílem projektu bude cílené seskupování univerzit a vědeckých institucí do celků, které jsou označovány jako partnerství. Výsledkem bude vznik sítě, s možností dalšího budoucího rozvětvení o další subjekty soukromého sektoru a veřejné správy. Na úrovni vysokých škol a výzkumných organizací bude věnována pozornost na tvorbu společných projektů, s možností společného využívání výzkumných a vývojových kapacit. Takto vytvořené interakce umožní výměnu informací mezi jednotlivými subjekty a pomohou při vzdělávání cílové skupiny. Základem nebude prohlubování odborných kompetencí, primárně bude kladen důraz na výměnu informací a prohlubování spolupráce se subjekty jednotlivých partnerů vytvořené sítě. Navázaná spolupráce ve výše zmíněných aktivitách, včetně výměny informací bude finalizována vytvořením kontaktního místa na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, které bude též zaměřeno na poskytnutí relevantních informací vůči aplikační sféře a zaměstnavatelskému sektoru.

Klíčové aktivity

1. Kick off meeting
2. Vznik a podpora kontaktního místa
3. Webová podpora partnerské sítě
4. Komunikační a interaktivní platformy
5. Vzdělávací a tréninkové moduly
6. Podpora pracovních a studijních poby

Předpokládané výstupy

Informační materiály, sborníky a powerpointové prezentace v tištěné a digitální formě
Komunikační a informační platformy
Vzdělávací a tréninkové moduly
Pracovní a studijní pobyty
Webová podpora projektu
Fotodokumentace

Monitorovací indikátory plány

Počet zapojených partnerů - 5
Počet podpořených osob celkem - 1100

Partneři projektu

Mendelova univerzita v Brně
AgroKonzulta - poradenství, s.r.o.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha
Zemědělský výzkum, spol. s.r.o.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ostatní informace

Termín řešení projektu:  01.01.2010 - 31.12.2012

Kontaktní osoba:  Dr. Ing. Zdeněk Havlíček

Poslední aktualizace: 01.12.2010