Řešené projekty ESF na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
      Řešitelský tým                    Cílová skupina                    Publicita projektu                    Doložení plánu                    Ostatní 

CZ.1.07/2.4.00/17.0026: Vytvoření partnerské sítě vzdělávání a výzkumu v oblasti mastitid

Popis projektu

Dotační titul

Výzva 17

Oblast podpory 2.4

Prioritní osa 7.2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory 7.2.4 - Partnertsví a sítě

Realizační tým

Koordinátor projektu - Ing. Petr Sláma, Ph.D.

Asistent koordinátora - Ing. Aleš Pavlík, Ph.D.

Manažer projektu - Ing. Jiří Havlíček

Finanční manažer projektu - Mgr. Šárka Skládanková

Koordinátro Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - MVDr. Lucie Hasoňová, Ph.D.

Metodik Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - Ing. Roman Konečný

Finanční manžer Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - p. Pincová

Koordinátor SMA ČR - Ing. Šárka Hošková

Metodik SMA ČR - Ing. Marie Balabánová

Finanční manažer SMA ČR - Ing. Vlasta Stancová, Ph.D.

 

Anotace

Cílem projektu je vytvoření partnerské sítě mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a subjekty soukromého sektoru, které se zabývají vzděláváním a výzkumem v oblasti mastitid, zvýšit vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými subjekty a přispět tak k lepšímu přenosu poznatků. Výhodou vzniku partnerské sítě je společné využívání výzkumných a vývojových kapacit. Do projektu budou zapojeny zahraniční univerzity a výzkumné instituce, které jsou předpokladem zkvalitnění vzdělávání cílové skupiny. Bude kladen důraz na vytváření společných projektů, jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Dále bude věnována pozornost vzniku vzdělávacích a tréninkových modulů, seminářů, konferencí a informačních materiálů s mimořádným důrazem na cílovou skupinu a prohloubení spolupráce mezi zúčastněnými subjekty. Na partnerských institucích budou postupně pořádány semináře, z kterých budou vytvořeny informační materiály. Jedná se především o výměnu informací a prohlubování spolupráce mezi zúčastněnými subjekty s cílem vytvořit účelnou a fungující partnerskou síť. Dále budou podporovány stáže a odborné praxe na jednotlivých institucích a na zahraničních pracovištích, které se zabývají vzděláváním a výzkumem v oblasti mastitid. Rovněž je plánována lektorská a školící činnost zahraničních odborníků v České republice, která mimo jiné rozvine schopnost cílové skupiny diskutovat a řešit výzkumné a vývojové aktivity v anglickém jazyce. Spolupráce mezi subjekty však bude probíhat na bázi oboustranně interaktivních setkání s přímou vazbou na cílovou skupinu.

Klíčové aktivity

KA1 - Komunikační a interaktivní platformy

KA2 - Vzdělávací a tréninkové moduly

KA3 - Stáže a odborné praxe

KA4 - Odborná stáž na Kasetsart University, Thajsko

KA5 - Odborná stáž na National Institute of Animal Health, Japonsko

KA6 - Odborná stáž na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Slovensko

KA7 - Odborná stáž v Centru výskumu živočíšnej výroby Nitra, Slovensko

Předpokládané výstupy

Projekt je zaměřený na partnerství a sítě mezi institucemi na úrovni terciárního vzdělávání a výzkumu. Přispěje ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi institucemi a k efektivnějšímu přenosu poznatků výzkumu do praxe. Projekt připraví úrodnou půdu pro budoucí společné využívaní výzkumných a vývojových kapacit, včetně komplexně připravených projektů na úrovni základního i aplikovaného výzkumu v oblasti mastitid skotu, který je v současné době poněkud zanedbáván. Vysokoškolští studenti získají přehled o výzkumné činnosti v daném oboru a o přenosu poznatků do praxe. Tato zkušenost pro ně bude nenahraditelná s ohledem na jejich uplatnění v budoucím zaměstnání.

Monitorovací indikátory plány

Počet podpořených osob - muži - 280

Počet podpořených osob - ženy - 420

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů - 15

Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb - 20

Počet úspěšně podpořených osob-pracovníků v dalším vzdělávání - 20

Počet zapojených partnerů - 3

 

Partneři projektu

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Společnost mladých agrárníků České republiky

Bentley Czech s.r.o.

Ostatní informace

Termín řešení projektu:  01.01.2012 - 31.12.2014

Kontaktní osoba:  Ing. Petr Sláma, Ph.D.

Poslední aktualizace: 23.04.2012