Krmivo

Krev sušená

41_1_krevni_moucka_front.jpg 41_krevni_moucka_detail.jpg foto-cara

Krevní úsušek se vyrábí ze sterilizované, čerstvé a neznečištěné jatečné krve určené pro krmné účely. Je nutné použít vhodné konzervační a stabilizační přípravky. Před sušením musí být krev zbavena mechanických nečistot.

Krevní moučka připravená ve sprejové sušárně je nejkvalitnější. Podobnou kvalitu má i krev sušená na fluidních sušárnách. Patří mezi krmiva s nejvyšším obsahem dusíkatých látek (nad 85 %) a vysokým obsahem lyzinu. Má i něco málo vitaminu A a D, více vitamínů B a jako všechna živočišná krmiva také živočišný bílkovinný faktor.

Správně usušená krevní moučka je práškovitá a má tmavohnědou barvu, černé zabarvení se spálenými částmi prozrazuje chybný postup při sušení. Stravitelnost takových mouček je o mnoho nižší než při zachování správného technologického postupu. Pach má být přirozený, typický pro čerstvě usušenou krev. Nesmějí být přítomné kovové a ostatní příměsi snižující výživnou hodnotu a použitelnost ve výživě hospodářských zvířat. Nedostatečně usušená moučka velice snadno plesniví a působí trávící poruchy zvířat. Vysoká hladina v krmných dávkách může způsobit imbalanci mezi aminokyselinami (v krvi je málo například isoleucinu).

Jako bílkovinné krmivo se krevní moučka osvědčila u všech monogastrických druhů hospodářských zvířat, především však u prasat a drůbeže.

Při výrobě granulovaných směsí výrobci oceňují její dobrou pojivovou schopnost.

Omeziení při zkrmování

Skot: Nezařazovat do krmných dávek.

Prasata: Všechny kategorie do 5 %.

Drůbež: Nosnice do 3 %, starší kuřata do 5 %.

Obsah živin

ŽivinaMnožství
Sušina *g930,00
N-látkyg869,90
  Lysg75,60
  Thrg41,80
  Metg10,90
  Met+Cysg22,00
  Trpg14,20
  Argg39,00
  Hisg58,30
Tukg9,90
 K.linolovág1,00
Vlákninag10,80
  ADFg18,20
  NDFg136,50
BNLVg64,40
  Škrobyg0,00
  Cukryg25,80
Popelg45,00
  Cag1,60
  Pg2,40
ŽivinaMnožství
  P strav.g2,20
  P využit.g1,90
  Nag6,50
  Mnmg5,80
  Znmg29,00
Vit. At.m.j.0,00
Vit. Emg0,00
Vit. B1mg0,40
Vit. B2mg2,50
K.pantote.mg4,60
Cholinmg735,00
BEMJ22,52
MEsMJ13,12
NELMJ7,91
NEVMJ7,96
MEpMJ17,19
NEpMJ12,38
MEdMJ14,17
PDINg632,16
PDIEg437,47

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden v původní hmotě.

logo_af logo_mendelu