svazenka

Svazenka vratičolistá

Phacelia tanacetifolia Benth.


   Svazenka vratičolistá
   Květenství (dvouvijany) svazenky
   Květy svazenky jsou medonosné

Původ

Pochází ze Severní Ameriky (Kalifornie), u nás pěstována od konce 19. století, občas zplaňuje.

Morfologie

Patří do čeledi stružkovcovitých (Hydrophyllaceae). Žádný z druhů této čeledi není u nás původní. 20 až 80 cm vysoká rostlina. Hustý kořenový systém. Lodyha je přímá, pokud je větvená, pak jen v horní polovině, dole zůstává lysá, ale v horní části je žláznatě chlupatá. Listy jsou přisedlé až krátce řapíkaté, nepravidelně peřenosečné, u báze obvykle poloobjímavé, podél žilek a na okraji chlupaté. Květy ve svinutých, 40 až 70květých dvouvijanech, modrofialové až světle modré nebo bělavé, 5četné, kališní lístky chlupaté, zelené. Plodem je tobolka, která obsahuje 2 - 4 semena. HTS 2,5 g.

Ekologické požadavky

Nenáročná na půdní a klimatické podmínky, ale stanoviště by mělo být slunné. Preferuje půdy písčité a štěrkovité. Je odolná vůči chorobám.

Biologie

Svazenka vratičolistá je medonosná jednoletá rostlina, která má rychlý růst a vývoj. Vegetační doba 50 - 60 dnů. Velmi dobře vzchází také za sušších podmínek. Mladé rostlinky většinou nepřežijí zimu (nezapleveluje půdu). Kvete od května do září.

Pícninářský význam

Její píce je méně kvalitní (při zavadnutí hořkne). Pěstována na zelené hnojení, případně se může pěstovat k technickým účelům (přes zimu se nechává na poli). Silná pokryvnost jemných listů zajišťuje velmi dobrou odplevelovací schopnost. Dobře zastiňuje půdu a zabraňuje výparu. Zlepšuje výnosy následných plodina a strukturu půdy. V meziporostním období zabraňuje vyplavování živin. Ideální plodina pro pozemky postižené erozí. Medonosná plodina. Pěstována také jako ozdoba na zahradách.

Pěstována ve směsi s hořčicí (3 kg hořčice + 5 – 6 kg svazenky).

Agrotechnika

Řádky 12,5 cm, výsev 5 - 8 MKS.ha-1 (12 - 17 kg.ha-1).

Zařazení v osevním postupu

Pěstovaná jako meziplodina. Mezi kulturními plodinami nemá žádný příbuzný druh a je tak významný přerušovač osevních sledů.

Odrůdy

  1. LISETTE
    • V krátké době tvoří velké množství nadzemní i podzemní hmoty
    • Výsevní množství 8 - 12 kg.ha-1
  2. VĚTROVSKÁ

Jiří Skládanka 2006