Phleum

Bojínek luční

Phleum pratense L.


   Metající porost Phleum pratense L.

číslo vody = 6; číslo dusíku = 4; krmná hodnota = 8

Morfologie

Volně trsnatá, odnožuje extravaginálně

Vysoká tráva, v době metání přes 100 cm. Čepele šedozelené, široké 5 - 10 mm, dlouhé 30 cm. Vernace stočená. Jazýček dobře patrný, na okraji vystupuje ve větší zoubek, ouška chybí. Stébla jsou na bázi cibulkovitě ztlustlá, vysoká přes 100 cm Květenstvím je válcovitý lichoklas, který může být 5 - 20 cm dlouhý. Obilka velká 1,4 - 2,0 mm x 0,6 - 1,2 mm, v pluchách široce vejčitá, mírně zašpičatělá, bělavá až šedě stříbrná, plucha je pětižilná, pluška menší, se dvěma zřetelnými nervy, HTS 0,4 - 0,6 g. Velmi často se vyskytují nahé obilky, voskově žluté až žlutohnědé, vejčité.

Ekologické požadavky

Lépe mu vyhovují stanoviště s dostatkem srážek, vyšší vzdušnou vlhkostí a těžší půdy bramborářské výrobní oblasti. Nedaří se mu příliš na lehkých půdách a výsušných stanovištích s nedostatkem živin.  Dobře snáší drsné klimatické podmínky a dobře reaguje na hnojení N. Náročný na světlo, takže neproniká do lesních porostů, roste pouze na jejich okraji.

Biologie

Zastoupeni jedinci jarního i ozimého charakteru. Vzchází 14 dnů po zasetí, poměrně rychlý vývin, vytrvalost 6 - 10 let. Plné produkce dosahuje již v prvním roce po zasetí. Na jaře obrůstá poměrně rychle a stejně tak po první seči. Generativně je velmi pozdní, kvete až na přelomu června a července.

Využití v zemědělství

Součást dočasných i trvalých travních porostů, zejména v drsnějších klimatických podmínkách. Velmi dobře se uplatňuje ve směskách s Trifolium pratense L. V přirozených travních porostech je méně zastoupen, musí být spojeno s opožděnou sklizní.

Hospodářská charakteristika

Stébla poměrně silná, ale listy v raném vývojovém stádiu jemné, později mírně drsné. Poskytuje velké množství kvalitní jemné píce, která je zvířaty velmi dobře přijímána. Vzhledem k tomu, že je generativně velmi pozdní není aktuální nebezpečí pozdní sklizně. Dobře reaguje na vyšší dávky N.

Výsev

V monokultuře je základní výsevek 20 kg.ha-1. Při využití ve směsi se vychází z výsevku 30 kg.ha-1.

Antinutriční látky

Obsahuje fytoestrogeny. Při dlouhodobém zastoupení v krmné dávce může způsobit problémy s plodností.

Odrůdy

Hexaploidní odrůdy pro luční využití

BARFEO, BOBRPO, LEUTIMO, LIROCCO, VĚTROVSKÝ

Hexaploidní odrůdy univerzálního charakteru

SOBOLPO

Hexaploidní odrůdy pro pastevní využití

TIMOLA