Alopecusrus

Psárka luční

Alopecurus pratensis L.


   Porost Alopecurus pratensis L.

číslo vody = 6; číslo dusíku = 5; krmná hodnota = 7

Morfologie

Krátce výběžkatá, odnožuje extravaginálně i intravaginálně

Čepele hladké, na líci výrazně žebrované, 5 - 10 mm široké. Vernace složená. Jazýček 3 - 5 mm dlouhý. límečkovitý, okraj rovný nebo mírně pilovitý, ouška chybí. Plodná stébla vysoká 30 - 120 cm, měkká, snadno poléhají. Sterilní výhonky zůstávají krátké bez stébel Květenstvím je válcovitý lichoklas, který se dá snadno strhnout. Klásky mají do 1/3 srostlé plevy, které jsou na kýlu hustě brvité. Z dolní poloviny plevy vyrůstá jemná, zahnutá osinka, která přerůstá klásek o 2 - 5 mm. Obilka zůstává obalená plevami, které jsou do středu srostlé, velikost 5,0 - 6,0 mm x 2,0 - 2,5 mm, smáčknutá, podlouhle vejčitá, žlutavě chlupatá, osina přímá nebo mírně zahnutá, HTS 0,7 - 1,0 g (v 1 kg osiva může být až 1 300 000 obilek).

Ekologické požadavky

Vyhovují ji vlhké, popřípadě zaplavované louky. Velmi dobře snáší dlouhodobé záplavy. Nenáročná na klimatické podmínky, vyskytuje se od nížin až do subalpinského pásma. Lépe ji vyhovují těžší půdy, ale vyskytuje se také na rašelinných půdách.

Biologie

Vytrvalá, ozimého charakteru. Vzchází za 15 - 20 dní, po zasetí se vyvíjí pomalu, plného vývinu dosahuje po 3 - 4 letech. Na jaře obrůstá jako jedna z nejranějších trav. Metá koncem dubna a kvete v první polovině května. Při intenzivní výživě a na vlhkých stanovištích vytváří porostový typ Alopecuretum.

Využití v zemědělství

Využívána při zakládání trvalých travních porostů na vlhčích stanovištích.

Hospodářská charakteristika

Výnosy je možné srovnat s Dactylis glomerata L. Poměrně dobrou kvalitu píce si zachovává také v době květu.

Výsev

V monokultuře je základní výsevek 30 kg.ha-1. Z výsevku 30 kg.ha-1 se vychází také při použití ve směsi.

Odrůdy

LEVOČSKÁ, TALOPE, ZUBERSKÁ