Festucaa

Kostřava rákosovitá

Festuca arundinacea Schreb.


Porost Festuca arundinacea Schreb.

krmná hodnota = 4

Morfologie

Krátce výběžkaté, odnožuje extravaginálně

Robustnějšího vzrůstu než Festuca pratensis Huds. Čepele drsné, široké až 10 mm. Ouška široká, na bázi oušek kratičké štětinky, jazýček vytváří pouze úzký lem. Stébla mají vystouplá kolénka, v příznivých podmínkách vysoká přes 150 cm. Všechny sterilní výhonky jsou bezstébelné. Květenstvím je lata, která je velmi bohatá, s drsnými větévkami, i po odkvětu zůstává rozložená. Klásky bývají 4 - 8květé. Obilky velká 7,0 - 8,0 mm x 1,2 - 1,5 mm, nejširší uprostřed nebo v dolní polovině, okraje plušky jsou zakryty záhyby pluchy, HTS 2,5 g.

Ekologické požadavky

Náročná na živiny, daří se ji v nížinách, ve vyšších polohách roste jen výjimečně. Dobře snáší vyšší pH, nevyhovují ji kyselé půdy. Dobře se přizpůsobuje různým stupňům vlhkosti půdy.

Biologie

Ozimého charakteru. Středně rychlý vývin. Plně se uplatňuje ve druhém užitkovém roce. Část listů zůstává přes zimu zelená a na jaře brzo obrůstá. Kvete začátkem června. Při dostatku živin a vláhy vytlačuje z porostu jiné druhy.

Využití v zemědělství

Využívána především v západní Evropě a v zámoří. Vhodná do intenzivně hnojených travních porostů a pro přísevy do trvalých travních porostů využívaných pro prodloužení pastevního období. Ve světě je využívána pro zimní pastvu. V pastevních porostech je dobré ji vysévat jako dominantní druh, protože při nízkém zastoupení je dobytkem opomíjena.

Hospodářská charakteristika

Dobytek ji přijímá, přestože má poměrně tvrdé listy. Dobrý příjem je zajištěn zejména pořezáním píce. Drsnost a tvrdost píce snižuje její pícninářskou hodnotu. Po pokosení rychle zasychá (seno, siláž).

Využití v trávníkářství

širší list a nízké nároky na půdní a klimatické podmínky, odolná proti suchu. Z tohoto důvodu se uplatňuje v krajinných trávnících, zejména na sušších stanovištích kolem komunikací. Poměrně dobře se také uplatňuje ve směsích pro letiště, koňské výběhy, dostihové dráhy a v sadech (Hrabě et al., 2003). Nové odrůdy s užšími listy se uplatňují také v užitkových trávnících.

Odrůdy

Pícní odrůdy vhodné pro luční i pastevní využití

LEKORAPO, KORAPO

Trávníkové odrůdy

APACHE, ASTERIXPO, COCHISE, ELDORADO, FINELAWN, KORETA, SAFARI, SILVERADO, VILLACH