Loliumm

Jílek mnohokvětý

Lolium multiflorum Lam.


Odnožující porost Lolium multiflorum Lam.

 

Generativní odnože Lolium multiflorum Lam.

krmná hodnota = 8

Morfologie

Volně trsnatý, odnožuje intravaginálně

Čepele měkké, hladké, na líci výrazně žebrované a na rubu lesklé. Vernace stočená. Ve sterilním stavu podobná Festuca pratensis Huds. Ouška velmi dlouhá, masivní, jazýček krátký. Plodná stébla převládají nad sterilními výhony a dosahují výšky 30 - 100 cm. Květenstvím je lichoklas, který je až 25 cm dlouhý, klásky 9 - 12květé, dlouhé 1 - 2 cm, osinaté. Obilka o velikosti 4,5 - 6,5 mm x 1,0 - 1,8 mm, podlouhlá, žlutošedá až zelenošedá, plucha pětižilná, nahoře přechází v osinu, pluška dvoužilná s ostrými zoubky na okraji, stopečka plochá, kratší než u jílku vytrvalého, HTS 1,8 - 2,1 g. Lolium multiflorum var. westerwoldicum Wittm. má poněkud větší obilku a delší osinu.

Formy Lolium multiflorum Lam.

 1. Lolium multiflorum subsp. italicum A.Br. (jílek mnohokvětý italský)
  • Víceletý (2 - 3 roky)
  • V roce výsevu nemetá
 2. Lolium multiflorum var. Westerwoldicum Witm. (jílek mnohokvětý westerwoldský)
  • Jednoletý
  • Jarního charakter
  • Rychlý vývin
  • Velká konkurenční schopnost

Polyploidie Loium multiflorum Lam.

 1. Diploidní odrůdy
  • Užší listy
  • Nižší výnosy
  • Vytvářejí více odnoží
 2. Tetraploidní odrůdy
  • Větší obilky (vyšší HTS)
  • Širší listy
  • Vyšší výnosy čerstvé píce
  • Vyšší obsah vody
  • Vyšší obsah cukru
  • Vytvářejí méně odnoží

Ekologické požadavky

Náročný na teplo, vláhu a živiny. Velmi dobře reaguje na hnojení N. Rozšířen hlavně v teplejších oblastech. Nesnáší zamokřené a silně kyselé půdy, je citlivý na holomrazy. Pod sněhovou pokrývkou trpí plísní sněžnou.

Biologie

Vzchází do 7 dnů, konkurenčně velmi silný. Rychlý vývin, ale nízká vytrvalost (1 - 3 roky). Nejvyšší výnos v prvním užitkovém roce. Na jaře rychle obrůstá, kvete v červnu.

Využití v zemědělství

vhodný do intenzivních jetelotravních směsek. Využití jako podsevová meziplodina. Součást Landsberské směsky (vikev ozimá, jetel inkarnát a jílek mnohokvětý). Vhodný pro přísev do prořidlých porostů jetelovin. Diploidní jílek jednoletý se používá jako krycí plodina při zakládání trvalých travních porostů. Vzhledem k jeho rychlému vývinu se může přidávat 5% Lolium multiflorum Lam. do směsí pro trvalé travní porosty, aby byla zajištěna ochrana pro pomaleji vzcházející druhy a produkce v roce založení. Limitujícím faktorem pro pěstování je nedostatek vláhy a dusíku.

Hospodářská charakteristika

Lolium multiflorum Lam. patří mezi "sladké trávy", které obsahují hodně vodorozpustných cukrů. Jejich obsah klesá při vyšší úrovni dusíkatého hnojení. Jílek jednoletý může při dostatku vláhy poskytnout za 70 - 80 dní výnos až 50 t.ha-1 zelené píce. Nedostatek vláhy se u rodu Lolium projevuje vytvořením několika málo listů a rychlým vymetáním, píce má nízkou kvalitu a výnos.

Výsev

V monokultuře je základní výsevek 30 kg.ha-1. Z výsevku 30 kg.ha-1 se vzhledem k jeho konkurenční síle vychází také při použití ve směsi

.

Odrůdy

Lolium multiflorum subsp. italicum A.Br. (jílek mnohokvětý italský)

Diploidní odrůdy

BARPRISMA, PROLOGPO, ROMULPO

Tetraploidní odrůdy

FABIOPO, JISKRAPO, LOLITA, LUBINAPO, LUHA

Lolium multiflorum var. Westerwoldicum Witm. (jílek mnohokvětý westerwoldský)

Diploidní odrůdy

PROKOP, ROŽNOVSKÝ

Tetraploidní odrůdy

BARSPECTRA, BILLIKEN, JIVETPO