Dactylis

Srha laločnatá (říznačka)

Dactylis glomerata L.


Porost Dactylis glomerata L.

číslo vody = 4; číslo dusíku = 5; krmná hodnota = 7

Morfologie

Volně trsnatá, odnožuje intravaginálně

Vyššího vzrůstu, stébla dorůstají výšky přes 100 cm. Čepele široké 5 - 15 mm, šedozelené, s výrazně vystoupavým kýlem, po stranách listové čepele sklerenchymatické háčky, které způsobují ostrost listů (odtud synonymum říznačka). Vernace složená. Pochvy mladých výhonů silně smáčklé. Jazýček dlouhý 5 - 12 mm, zakončený hrotem, u starších listů roztřepený, ouška chybí. Stébla dosahují výšky 50 - 140 cm, silná, tvrdá. Květenstvím je lata. Klásky strboulovitě nahloučené na konci větévek laty. Obilka trojhranná, zahnutá, veliká 4,5 - 6,3 mm x 0,8 -1,5 mm, žlutavá, na vrcholu obyčejně tmavší, až nafialovělá, zašpičatělá, plucha až pětižeberná, krátká šavlovitě zahnutá osina, HTS 0,7 - 1,3 g.

Ekologické požadavky

Roste od nížin až do subalpinského pásma. Dobře přezimuje pod sněhovou pokrývkou, ale je citlivá na jarní mrazíky. Daří se jí na stanovištích dobře zásobených živinami. Neroste na chudých půdách. Lépe se jí daří na vlhčích stanovištích, ale nesnáší zamokřené půdy. Na vysýchavých stanovištích klesá její výnosová schopnost a vitalita. Dobře snáší polostín.

Biologie

Ozimá tráva. Vzchází 14 dnů po zasetí, rychlý vývin, plného vývinu dosahuje ve 2. užitkovém roce, vytrvalost delší než 10 roků (po 5. roce klesá její vitalita). Jarní růst velmi rychlý, kvete na přelomu května a června, po sečích intenzivně obrůstá. Za příznivých podmínek přirůstají listy až několik centimetrů denně (Hrabě et al., 2004). Při dostatku živin má vysokou konkurenční schopnost, její trsy se široce rozkládají a potlačují ostatní druhy.

Využití v zemědělství

Pro zakládání dočasných i trvalých luk, případně pastvin. Vzhledem k ranějšímu vývoji nemá vegetační rytmus sladěný s ostatními travami. Speciálním druhovým partnerem Dactylis glomerata L. bývá v pastevních porostech Trifolium repens L. Pastevní porost s dominancí Dactylis glomerata L. se může spásat brzy na jaře a také velmi pozdě na podzim.

Hospodářská charakteristika

Výborně reaguje na vysoké dávky dusíku. Při intenzivním hnojení a na vlhkých stanovištích může dosáhnout výnosu až 12 t.ha-1 sena. Kvalita píce výborná, ale je potřeba ji včas sklidit. Stárnoucí porost zvířata nepřijímají a dochází k velkému množství nedopasků.

Výsev

V monokultuře je základní výsevek 20 kg.ha-1. Z výsevku 20 kg.ha-1 se vzhledem k její konkurenční síle vychází také při využití ve směsi.

Antinutriční látky

Při chybějícím návyku může vyšší obsah kyseliny křemičité způsobit podráždění sliznic.

Odrůdy

Odrůdy vhodné pro pastevní využití

DANAPO, INTENSIV, LADAPO, VEGAPO, VELANAPO, ZORAPO

Odrůdy vhodné pro pastevní i luční využití

MILONA, NIVA, RELAPO