Trisetum

Trojštět žlutavý

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.


   Plodná stébla Trisetum flavescens ve 2. seči

číslo vody = 4; číslo dusíku = 4; krmná hodnota = 7 (4)

Morfologie

Volně trsnatá, odnožuje extravaginálně

Středně vysoká tráva. Čepele hustě posety krátkými, jemnými chloupky, nevýrazně žebrované, kratší, široké 2 - 5 mm. Vernace stočená.  Pochvy narozdíl od Arrhenatherum elatius (L.) Presl stejně jako čepele porostlé hustými a jemnými chloupky. Jazýček krátký, uťatý, jemně pilovitý, ouška chybí. Plodná stébla dosahují výšky 20 - 100 cm. Květenstvím je lata. Klásky malé, zlatožluté až nafialovělé, tvořené 2 - 4 květy, pluchy mají jemnou, dlouhou osinu, která vyrůstá z dolní poloviny pluchy. Obilka velká 4,4 - 6,8 mm x 0,8 - 2,0 mm, zlatožluté barvy, hedvábně lesklá, velmi lehká (1 kg osiva obsahuje až 4 000 000 obilek), osina vyrůstá nad středem hřbetu pluchy, kolénkatě ohnutá, malá stopečka s jemným chmýřím, HTS 0,2 - 0,3 g.

Ekologické požadavky

Rozšířen od nížin do horského pásma. Může růst na půdách sušších i vlhčích, nedaří se mu na půdách trvale zamokřených. Není příliš citlivý na půdní reakci, ale preferuje pH 5 - 7. Narozdíl od Arrhenatherum elatius (L.) Presl dobře snáší sešlapávání.

Biologie

Jarního charakteru. Vzchází během 14 dnů. Vývin je pozvolný, plné produkce dosahuje ve třetím až čtvrtém roce. Pozdnější než Arrhenatherum elatius (L.) Presl, kvete v první polovině června.

Využití v zemědělství

Směsi pro trvalé louky a pastviny, kde zajišťuje produkci od třetího užitkového roku.

Hospodářská charakteristika

Jemná píce, stébla méně inkrustovaná, zvířata je dobře spásají. Poměrně dobře snáší organizovanou pastvu. Poskytuje dobré a jisté výnosy v sušších podmínkách. Původce enzootické kalcinózy, obsahuje metabolity (analogy vitamínu D), které jsou účinnější než samotný vitamín D. Jeho podíl v krmné směsi by neměl přesáhnout 10% sušiny (Mrkvička et al., 2002).

Výsev

Základní výsevek v monokultuře je 15 kg.ha-1. Ve směsi se vychází z výsevku 20 kg.ha-1. Díky kolénkatě zahnutým osinám je osivo téměř nesypatelné a při výsevu je nutné použití strojů s kartáčkovým výsevním ústrojím.

Odrůdy

ROŽNOVSKÝ, VĚTROVSKÝ