Poap

Lipnice luční

Poa pratensis L.


Poa pratensis L. v užitkovém trávníku

číslo vody = 4; číslo dusíku = 4; krmná hodnota = 8

Morfologie

Dlouze výběžkatá, odnožuje extravaginálně

Nízká tráva, která vytváří dlouhé podzemní oddenky. Přízemní čepele dlouhé, náhle kápovitě zakončené, s dvojrýžkou. Vernace složená. Jazýček je krátký, ale dobře patrný, nezašpičatělý, ouška chybí. Nikdy nevytváří sterilní stébelné výhonky. Plodná stébla jsou vysoká 20 - 70 cm. Květenstvím je lata. Klásky 3 - 5 květé. Obilky o velikosti 2,3 - 3,2 mm x 0,6 - 1,0 mm, úzce kopinatě zašpičatělé, podlouhle vřetenovité, šedožluté až šedohnědé, trojhranné, plucha na bázi dlouze chlupatá, na hrotu složená (zakrývá hrot a okraje plušky), pětižilná, stopečka dosahuje do 1/4 délky pluch, HTS 0,2 - 0,4 g.

Formy Poa pratensis L.

  1. Poa pratensis subsp. eupratensis (Lipnice luční pravá)
    • Šířka čepele 2 - 6 mm
    • Uplatnění na loukách a pastvinách
  2. Poa pratensis subsp. angustifolia (Lipnice luční úzkolistá)
    • Čepele užší než 2 mm
    • Uplatnění na suchých stanovištích a v řidších, suších lesích

Ekologické požadavky

Široká ekologická amplituda. Širokolisté formě nejlépe vyhovují louky a pastviny, úrodné, intenzivně hnojené stanoviště s dostatkem vláhy, dobře snáší kyselé půdy. Úzkolistá forma je častější v nížinách, zejména na vysýchavých stanovištích, v menším množství se vyskytuje v zamokřených ostřicových porostech, méně náročná na živiny, snáší mírné zastínění.

Biologie

Ozimého charakteru. Většina odrůd vytváří obilky apomikticky. Vzchází za 4 týdny. Velmi pomalý vývin. Plně se uplatní ve třetím až čtvrtém roce. Jedna z našich nejvytrvalejších trav. Kvete v květnu. Patří mezi druhy konkurenčně slabší, ale dokáže se udržet i ve výnosných, hustých porostech. V porostu vytváří podstatně více listových výhonků než sterilních stébel.

Využití v zemědělství

Součást směsí pro trvalé travní porosty, zejména pro pastviny. Na loukách vyplňuje spodní patro. Podílí se na tvorbě zapojeného porostu s dobrou únosností.

Hospodářská charakteristika

Velmi kvalitní tráva, dobytek ji rád spásá. Nevýhodou je značná citlivost na listové rzi v podzimním období (výskyt houbových chorob představuje riziko kontaminace píce mykotoxiny).

Výsev

Základní výsevek v monokultuře je 20 kg.ha-1. Vzhledem k tomu, že se jedná o druh s pomalým vývinem a konkurenčně slabý, vychází se ve směsi z výsevku 40 kg.ha-1. Osivo je velmi drobné a vyseto musí být do hloubky max. 10 mm.

Antinutriční látky

Obsahuje velmi malé množství kyanogenních glykosidů.

Využití v trávníkářství

Základní trávníkový druh. Uplatňuje se v užitkových a sportovních trávnících, na drahách golfových hřišť, odpalištích a forgreenech. Jednotlivé odrůdy se liší šířkou listových čepelí i barvou.

Odrůdy

Pícní odrůdy vhodné pro pastevní využití

HETERAP, MONOPOLY

Pícní odrůdy vhodné pro pastevní i luční využití

DELFT, SLEZANKAPO

Trávníkové odrůdy

ANDANTE, ASSET, BARON, BARONIE, BARTENDER, BARTITIA, BARZAN, BOHEMIAPO, CESAR, COCKTAIL, COMPACT, CONNI, CYNTHIA, ENPRIMA, ENTOPPER, EVORA, FORTUNA, GERONIMO, HARMONIEP, JULIA, KRASA, LILY, LIPOA, MARDONA, MIRACLE, MORAVANKAPO, NIMBUS, ORFEOPO, SOBRA