Arrhena

Ovsík vyvýšený

Arrhenatherum elatius (L.) Presl


   Porost Arrhenatherum elatius (L.) Presl

číslo vody = 4; číslo dusíku = 5; krmná hodnota = 7

Morfologie

Volně trsnatá, odnožuje extravaginálně

Vyššího vzrůstu. Čepele nevýrazně žebrované, široké 8 - 10 mm, na líci krátce, roztroušeně chlupaté, řidčeji lysé, mírně drsné. Vernace stočená. Pochvy jsou slabě drsné, ve srovnání s Trisetum flavescens L. lysé. Jazýček vysoký 2 - 3 mm, vystoupavý, zřetelně zoubkovaný, ouška chybí. Stébla dosahují výšky 50 - 150 cm. Sterilní výhony bývají listové i stébelné. Květenstvím jsou laty, které mohou být až 30 cm dlouhé, větévky tenké a drsné, v době květu rovnoměrně rozložené. Klásky světlezelené, nafialovělé, dvoukvěté, dlouhé 10 mm. Dolní kvítek má drsný pestík a až 12 mm dlouhou osinu, která je později zahnutá. Obilka složena z vlastní obilky obalené pluchami a z pluch sterilního květu, velikost 8,0 - 15,0 mm, plucha žebernatá, drsná, stopečka bílá, chlupatá, součástí obilky šroubovitě stočená, tmavá, zahnutá osina, HTS 2,8 - 3,6 g. Mohou se vyskytovat nahé obilky o velikosti 4 - 5 mm x 1,5 mm.

Ekologické požadavky

Rozšířen v teplejších polohách, mnohdy chybí ve vyšších oblastech. Nedaří se mu na půdách vlhkých a často zaplavovaných. Vyhovují mu půdy suché, kypré, teplé, bohaté na živiny, s dostatkem Ca. Snáší slabé zastínění, můžeme se s ním setkat v sadech a řídkých listnatých lesích.

Biologie

Jarního charakteru. Vzchází za 7 - 14 dní, vývin velmi rychlý. Raný druh, kvete počátkem června. Plné produkce dosahuje v 1. užitkovém roce a udržuje ji po 3 roky. Vytrvalost podporuje extenzivní využívání (optimum 2 seče). V intenzivně využívaných porostech vydrží 3 - 5 let, má-li možnost vysemeňování je jeho vytrvalost neomezená. V květnatých loukách a pozdě mulčovaných porostech může potlačit ostatní druhy (Hrabě et al., 2004). Narozdíl od Trisetum flavescens L. nesnáší pastvu. Odnožovací zóna se postupně zvyšuje, což vede ke snadnějšímu vymrzání při holomrazech.

Využití v zemědělství

Krátkodobé luční směsi v teplejších oblastech, jetelotravní směsky. Díky erektivnímu postavení listů zvyšuje výnos porostu a má schopnost potlačovat plevelné druhy, jako je pýr a šťovíky (Klimeš in Hrabě et al., 2004).

Hospodářská charakteristika

Vysoké výnosy poměrně kvalitní píce, která je ale v čerstvém stavu mírně nahořklá. Značně je ceněno seno Arrhenatherum elatius (L.) Presl

Výsev

V monokultuře je základní výsevek 40 kg.ha-1. Z výsevku 40 kg.ha-1 se vychází také při použití ve směsi. Hloubka setí je 20 - 30 mm. Díky kolénkatě zahnutým osinám je u některých odrůd osivo téměř nesypatelné a při výsevu je nutné použití strojů s kartáčkovým výsevním ústrojím. Byla vyšlechtěna bezosinná odrůda MEDIAN.

Antinutriční látky

V čerstvém stavu obsahuje saponiny způsobující hořkou chuť. Jejich roztoky mohou mít hemolytické a antibiotické účinky.

Odrůdy

MEDIAN, ROŽNOVSKÝ