Loiump

Jílek vytrvalý (ozimý, anglický)

Lolium perenne L.


Obrůstající Lolium perenne L. ve druhé seči

číslo vody = 4; číslo dusíku = 5; krmná hodnota = 8

Morfologie

Volně trsnatá, odnožuje intravaginálně

Nižší pastevní tráva. Čepele sytě zelené, 3 - 6 mm široké, hladké, na povrchu výrazně rýhované, na rubu výrazně lesklé a kýlnaté. Přízemní pochvy červenofialové. Vernace složená. Jazýček a ouška krátká. Plodná stébla vysoká 15 - 70 cm. Květenstvím je plochý lichoklas, klásky 6 - 10květé, uspořádané v jedné rovině, bezosinné. Obilka velká 5,6 - 6,8 mm x 1,0 - 1,8 mm, žlutošedá až šedohnědá, plucha slabě klenutá,nahoře tupá nebo zubatě zašpičatělá, zřídka s velmi krátkou osinkou, stopečka těsně přiléhá, tvar obdélníku, od spodu se stejnoměrně rozšiřuje, délka 1,0 - 2,5 mm, HTS 1,4 - 2,7 g, u tetraploidnách odrůd větší obilky (HTS 3,0 g).

Ekologické požadavky

Převažující komponent pastvin v přímořském klimatu. Náročný na teplo, vláhu, utužený povrch půdy, mikrobiální činnost v půdě a zásobu živin v půdě. Vyhovuje mu intenzivní sešlapávání a spásání. Nevyhovují mu kypré půdy. Nesnáší drsné klimatické podmínky a dlouhodobou sněhovou pokrývku. Jeho uplatnění v polohách nad 600 m.n.m. je omezené.

Biologie

Ozimá tráva. Vzchází do 7 dní, velmi rychlý vývin. Rychlost vývoje je u jednotlivých odrůd a ekotypů různá, kvete od konce května až do začátku července. Ve druhé seči nemetá, ale na pstvinách po prvém pastevním cyklu může vytvářet větší množství plodných odnoží. Rozdíly v době metání mezi nejranějšími a nejpozdnějšími odrůdami jsou až 40 dní. Plný výnos dává už v prvním užitkovém roce. Na kyprých půdách prořidne už ve 2 - 3 roce. V intenzivně sešlapávaných porostech je jeho vytrvalost takřka neomezená, ale v klimatických podmínkách střední Evropy je limitován dlouhodobou sněhovou pokrývkou. V kosených porostech vydrží 4 - 6 let.

Využití v zemědělství

Vhodný pro dočasné (směsi s Trifolium repens L.) a trvalé travní porosty. Vzhledem k rychlému vývinu zapojí porost už v prvním užitkovém roce a eliminuje tím nebezpečí zaplevelení. Využíván pro přísevy a přesevy nezapojených míst v trvalých travních porostech.

Hospodářská charakteristika

Kvalitní píce s vysokým obsahem vodorozpustných cukrů. Vysokou kvalitou se vyznačuje pouze do doby metání, hrubá stébla zvířata hůře spásají.

Výsev

V monokultuře je základní výsevek 30 kg.ha-1. Z výsevku 30 kg.ha-1 se vzhledem k jeho konkurenční síle vychází také při použití ve směsi. Ve sportovních trávnících může být jeho výsev až 250 kg.ha-1.

Využití v trávníkářství

Základní trávníkový druh. Vhodný pro sportovní trávníky, užitkové trávníky a krajinné trávníky. Používán také na drahách golfových hřišť. Vhodný pro přísevy a přesevy nezapojeného trávníkového drnu.

Odrůdy

V roce 2003 bylo na seznamu OECD zapsáno 740 odrůd.

Pícní diploidní odrůdy vhodné pro pastevní využití

ABERELAN, ABERIDRIS, ABERMARA, BRAVO, CANASTA, HERBIE, LIVRE, MAGYARPO, MARA, OLAFPO, OPTION, PIMPERNEL, RECOLTA, RESPECT, TALONPO, TRANI

Pícní diploidní odrůdy vhodné pro pastevní i luční využití

ALGOL, METROPOLPO

Pícní tetraploidní odrůdy vhodné pro pastevní využití

BARISTRA, CALIBRA, CASTILLOPO,JANTARPO,JASPISPO, KENTAURP, KERTAKP, LONAR,sup>PO, MADERA, MARTHA, MATHILDE, MISSOURI, MONTAGNE, NAPOLEON, SIRIUS, TARPAN, TIVOLI

Tetraploidní odrůdy vhodné pro luční i pastevní využití

MUSTANGPO

Trávníkové diploidní odrůdy

AHOJPO, AMADEUS, AVENUE, BAČA, BARBALL, BARCREDO, BARMINTON, BARRAGE, BOULEVARD, DARIUSPO, DELAWARE, FIGARO, GATOR, HANNIBALP, HENRIETTA, CHARGER, JAKUBPO, KELTPO, LEONPO, LINAR, LIVONNE, MERCI, MONDIAL, MONTREUX, NUMAN, PLAISIR, QUICKSTART, RENOIR, SAABOR, SAKINI, SCORE, SPORT, TALGO, TAYA, TITUSPO, TROUBADOUR

Trávníkové hexaploidní odrůdy

FERRARI