Festucar

Kostřava červená

Festuca rubra L.


Porost Festuca rubra L.

číslo vody = 4; číslo dusíku = 3; krmná hodnota = 5 (4)

Morfologie

Formy krátce výběžkaté, dlouze výběžkaté a trsnaté, odnožuje extravaginálně i intravaginálně

Čepele přízemních listů dlouhé, zpravidla štětinovitě složené, uvnitř hluboce rýhované. Stébelné listy ploché nebo žlábkovité, za delšího sucha složené. Vernace složená. Stébla vysoká 20 - 100 cm. Místo oušek jsou na přechodu listové pochvy a listové čepele naznačeny jen malé výstupky, jazýček je zakrnělý. Květenstvím je lata, spodní větévky nesou vždy jednu kratší příosní větvičku. Klásky bývají 4 - 6květé, osinaté. Obilka o velikosti 4,6 - 7,0 mm x 0,8 - 1,5 mm, plucha ostře zašpičatělá, vybíhá v 1 - 2 mm dlouhou osinu, špinavě žlutá až žlutozelená, klenutá, stopečka válcovitá, hustě chlupatá, HTS 0,9 -1,4 g. Obilka se dá těžko oddělit od pluch.

Formy kostřavy červené

 1. Festuca rubra commutata (Kostřava červená trsnatá)
  • Počet výhonků 120 tis.m-2
  • Šířka čepele 0,65 mm
  • Snáší kosení na výšku 0,6 cm
 2. Festuca rubra trichophylla (Kostřava červená krátce výběžkatá)
  • Nadzemní výběžky
  • Charakterem růstu se blíží trsnaté formě
  • Tolerantní k zasoleným půdám (pochází z přímořské oblasti)
 3. Festuca rubra rubra (Kostřava červená dlouze výběžkatá)
  • Podzemní výběžky
  • Širší listy
  • Vyšší krmná hodnota (5)
  • Řídké trsy
  • Zaplňuje prázdná místa v porostu

Ekologické požadavky

Má nejnižší nároky na stanoviště, zastoupena v polovině travních porostů od nížin do subalpinského písma. Velmi odolná vůči nepříznivým klimatickým podmínkám. Roste na všech půdních druzích. Reaguje kladně na hnojení, ale po několika letech z porostu ustoupí. Přizpůsobena různému pH i vlhkosti půdy. Snáší intenzivní sešlapávání a spásání. Snáší zastínění.

Biologie

Ozimého charakteru. Pomalý vývin. Vzchází za 20 - 30 dnů. Plně se uplatní ve třetím až čtvrtém roce, ale její produktivita se v následujících letech udržuje na stejné úrovni. Obrůstá časně na jaře, kvete v polovině června. Na loukách ji potlačují vyšší trávy.

Využití v zemědělství

Největší význam v pícninářství má dlouze výběžkatá forma (Festuca rubra rubra). Vzhledem k pomalejšímu počátečnímu vývoji, nižším výnosům a kvalitě píce není určená pro intenzivně hnojené travní porosty a dočasné travní porosty. Uplatní se v trvalých travních porostech, zejména na pastvinách.

Hospodářská charakteristika

Produkce je nižší, kvalita píce není vysoká. Skot ji nejlépe přijímá ve směsi s jinými druhy. Velmi dobře ji přijímají ovce.

Výsev

Základní výsevek v monokultuře je 30 kg.ha-1. Ve směsi se vychází z výsevku 40 kg.ha-1. Při využití v trávníkářství může být výsev až 250 kg.ha-1.

Využití v trávníkářství

Festuca rubra commutata a Festuca rubra trichophylla vytváří hustý travní koberec. Využívají se pro golfové greeny (snáší výšku sekání na 0,6 cm) i sportovní trávníky. Festuca rubra rubra se uplatňuje v užitkových trávnících a krajinných trávnících.

Odrůdy

Pícní výběžkaté odrůdy vhodné pro pastevní využití

BARPUSTA, ECHO, GONDOLIN, TÁBORSKÁ, TAGERAPO, TRADICEPO

Pícní trsnaté odrůdy vhodné pro pastevní využití

VALAŠKA

Trávníkové výběžkaté odrůdy

ANISET, BARCROWN, BARGENA, BARSTILO, CAMILLAPO, CINDY, CORAIL, DIEGO, ELANOR, ENGINA, FELIX, HERALD, LAXTON, LICOLETTA, PERNILLE, SHADEMASTER

Trávníkové krátce výběžkaté odrůdy

BAROYAL, BARPEARL, DAWSON, ESTICA, GENTIL, LIFINE, NAPOLI, ROSANAPO, RUFILLA, SAMANTA, SMIRNA, SUZETTE, VIKTORKAPO

Trávníkové trsnaté odrůdy

BARBORKAPO, BARDIVA, BAREAGLE, BARGREEN, BARNICA, CENTER, CITERA, DARWIN, ENJOY, FEROTAPO, JULISKA, KOKET, LIMARCO, LIROYAL, LIRUBIN, MAKYTAP, MEDINA, LIVIAPO, RAYMOND, SIMONE, TAMARA, TATJANA, VEVERKAPO