Festucap

Kostřava luční

Festuca pratensis Huds.


Porost Festuca pratensis Huds.

číslo vody = 5; číslo dusíku = 4; krmná hodnota = 8

Morfologie

Volně trsnatá, odnožuje extravaginálně

Středního až vyššího vzrůstu. Čepele ploché, asi kolem 5 mm široké, na povrchu výrazně žebrované a naspodu lesklé. Vernace stočená. Ve sterilním stavu podobná Lolium multiflorum Lam. Jazýček krátký, tupě zoubkovaný, ouška zřetelně vyvinutá. Stébla dosahují v příznivých ekologických podmínkách výšky až 120 cm, jsou hladké. Květenstvím je lata, větévky laty jsou hladké. Klásky se skládají z 5 - 8 kvítků, pluchy nemají osinu. Obilka bývá 5 - 7 mm dlouhá a 1,3 - 1,6 mm široká, válcovitá, se zašpičatělou pluchou, žlutavě šedá, nervy jsou zřetelnější jen k vrcholu, střední zřetelné až k bázi; stopečka válcovitá, dlouhá 2 mm, částečně odstálá, po celé délce stejně silná, na konci se často talířovitě rozšiřuje, HTS 1,8 - 2,3 g.

Ekologické požadavky

Malá vytrvalost a nízká konkurenční schopnost. Přizpůsobivá různým ekologickým podmínkám. Častěji roste v nížinách, ale její rozšíření zasahuje až do subalpinského pásma. Roste na všech půdních druzích, kromě extremně písčitých půd. Snáší přísušky, ale odolává také přechodnému zamokření. Uplatňuje se také na rašelinách. Udrží se na chudých půdách, ale na hnojení reaguje velmi kladně. Dobře snáší sešlapávání a pastvu. Neuplatňuje se v lesních porostech, jen občas roste na jejich okrajích.

Biologie

Kostřava luční je ozimého charakteru. Po zasetí vzchází za 7 - 10 dní, vyvíjí se středně rychle a plného vývinu dosahuje v prvém užitkovém roce. V travních směsích se udržuje 7 - 10 let, ale od třetího až čtvrtého užitkového roku její produkce značně klesá. Kvete na přelomu května a června. Po sečích dobře regeneruje, ale již nevytváří plodná stébla. Stébelné výhonky se objevují jen výjimečně u některých jedinců. Má dobrou konkurenční schopnost, ale je méně agresivní a nepotlačuje ostatní druhy.

Využití v zemědělství

Komponent travních a jetelovinotravních směsí pro dočasné louky a pastviny. Využívána při zakládání trvalých travních porostů, kde zajišťuje produkci v prvních třech letech.

Hospodářská charakteristika

Dobrá výnosová schopnost, která je limitována dostatečnou zásobou živin v půdě. Při třísečném využívání je výnos 10 - 12 t.ha-1 sena. Vynikající kvalita píce. Pasoucí zvířata ji vyhledávají i po vymetání (minimální nedopasky).

Výsev

Doporoučený základní výsevek pro monokulturu, szejně jako ve směsi, je 40 kg.ha-1. Ve směsi se někdy vychází z výsevku až 50 kg.ha-1. Hloubka setí se může pohybovat v rozmezí 20 - 30 mm.

Odrůdy

Odrůdy vhodné pro luční využití

BARTRAN, LAURA, LIFELIX, LIMOSA, PRADEL, PREVAP, ROŽNOVSKÁ, STELLA

Odrůdy vhodné pro luční i pastevní využití

OTAVA

Odrůdy vhodné pro pastevní využití

PREMIL, PRONELAPO