festucap_odrudy

Odrůdy Festuca pratensis Huds.

Odrůdy vhodné pro luční využití

 1. BARTRAN
  • Odolná proti napadení rzí travní
  • Udržovatelem je Barenbrug Holland B.V.,NL
  • Zástupcem v ČR AGROGEN, spol. s r.o., Troubsko
  • Registrace v roce 1998
 2. LAURA
  • Intenzivně obrůstá po první seči
  • Vysoký výnos
  • Odolná proti napadení plísní sněžnou, rzí travní a listovými skvrnitostmi
  • Udržovatelem je DLF-TRIFOLIUM A/S Dansk Planteforaedling, DK
  • Zástupcem v ČR DLF-TRIFOLIUM, Česká republika, s.r.o.
  • Registrace v roce 1998
 3. LIFELIX
  • Vysoký výnos
  • Zimovzdorná
  • Vytrvalá
  • Odolná proti poléhání
  • Udržovatelem je Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH, D
  • Zástupcem v ČR NOVUM SEEDS, s.r.o., Praha
  • Registrace v roce 1999
 4. LIMOSA
  • Vysoký výnos
  • Zimovzdorná
  • Odolná proti pooléhání
  • Udržovatelem je Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH, D
  • Zástupcem v ČR NOVUM SEEDS, s.r.o., Praha
  • Registrace v roce 1999
 5. PRADEL
  • Rychlý jarní růst
  • Vysoký výnos
  • Méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi
  • Udržovatelem je Station Fédérale de Recherches Agronomiques, CH
  • Zástupce v ČR AGROGEN, spol. s r.o., Troubsko.
  • Registrace v roce 2002
 6. PREVAP
  • Rychlý jarní růst
  • Vysoký výnos
  • Méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi
  • Udržovatelem je Station Fédérale de Recherches Agronomiques, CH
  • Zástupce v ČR OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.
  • Registrace v roce 2002
 7. ROŽNOVSKÁ
  • Pozvolnější jarní růst
  • Odolná proti napadení plísní sněžnou
  • Vytrvalá
  • Zimovzdorná
  • Méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi
  • Udržovatelem je Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s.r.o. a OSEVA PRO s.r.o., Praha
  • Registrace v roce 1940
 8. STELLA
  • Rychlý jarní růst
  • Vysoký výnos
  • Odolná proti poléhání
  • Udržovatelem je Cebeco Zaden B.V., NL
  • Zástupcem v ČR CEBECO SEEDS s.r.o., Praha
  • Registrace v roce 1999

Odrůdy vhodné pro luční i pastevní využívání

 1. OTAVA
  • Jarní růst pozvolný růst
  • Odolná proti napadení plísní sněžnou a listovými skvrnitostmi
  • Vytrvalá
  • Udržovatelem je OSEVA UNI, a.s., Choceň
  • Registrace v roce 1976

Odrůdy vhodné pro pastevní využití

 1. PREMIL
  • Rychlý jarní růst
  • Vysoký výnos
  • Udržovatelem je Station Fédérale de Recherches Agronomiques, CH
  • CEBECO SEEDS s.r.o., Praha
  • Registrace v roce 2000
 2. PRONELAPO
  • Rychlý jarní růst
  • Vysoký výnos
  • Odolná proti poléhání
  • Udržovatelem je OSEVA UNI, a.s., Choceň
  • Registrace v roce 1999