Literaturatrav
HRABĚ, F. et al. Trávy a jetelovinotrávy v zemědělské praxi. Olomouc: ing. Petr Baštan, 2004. 121 s.
VÍTEK, L. a HRABĚ, F. Praktikum z pícninářství. Brno: VŠZ Brno, 1990. 89 s.
HRABĚ, F. a BUCHGRABER, K. Pícninářství - travní porosty. Brno: MZLU Brno, 2004. 151 s.
REGAL, V. a ŠINDELÁŘOVÁ, J. Atlas nejdůležitějších trav. Praha: SZN Praha, 1970. 268 s.
MRKVIČKA, J., VESELÁ, M. a DVORSKÁ, I. Pastvinářství v ekologickém zemědělství. Praha: Ministerstvo zemědělství České republiky, UZPI, 2002. 17 s.