Trifoliump

Jetel luční

Trifolium pratense L.


Trifolium pratense L. je vhodný pro dočasné travní porosty na orné půdě

 

Trifolium pratense L. se uplatňuje ve směsích pro trvalé travní porosty

číslo vody = 4; číslo dusíku = 3; krmná hodnota = 7

Morfologie

Kořeny sahají do hloubky 1,5 - 2 m, více větvený v orniční vrstvě. Mělkým půdám je přizpůsobena forma Mattenklee a typický kůlový kořen nemá odrůda Vesna. Pupeny se na kořenovém krčku zakládají v horizontální poloze. Lodyhy vyrůstají z přízemní listové růžice, silné, přímé. Listy trojčetné, lístky s výraznou bělavou skvrnou, celokrajné. Květenstvím jsou úžlabní hlávky. Květy drobné, kratičce stopkaté, barva karmínová až masově červená. Plodem nepukavý jednosemenný lusk s lehce oddělitelným váčkem. Semena vejčitá až tupě trojhranná, velikost 1,5 - 2,3 mm x 1,2 - 2,0 mm, hladké, lesklé, citrónově žluté až fialové, často spodní část žlutá a horní fialová, výrazný kořínek. HTS: 1,7 - 2,2 g (2n) - 2,9 g (4n).

Formy jetele lučního

 1. Trifolium pratense spontaneum (planý)
  • Přirozené jetelovinotravní porosty (vysemeňování)
  • Dvojhlávka (rozdíl od kulturních forem)
  • O 7 - 14 dnů ranější
  • Ozimý
 2. Trifolium pratense serotinum (jednosečný)
  • O 14 dnů pozdnější než dvousečný
  • Ozimý
  • Silnější vzrůst
  • Více větvená lodyha
  • Zimovzdorný
 3. Trifolium pratense praecox (dvousečný)
  • V prvním užitkovém roce se sklízí ve třech sečích při poměru 50% : 30% : 20%.

Polyploidie jetele lučního

 1. Diploidní odrůdy (2n)
  • Nižší produkce
  • Vytrvalost 2 užitkové roky
  • Přizpůsobeným ekologickým podmínkám svého vzniku
  • Menší listy
 2. Tetraploidní odrůdy (4n)
  • Vyšší produkce zelené píce
  • Vytrvalejší
  • Vyšší obsah vody
  • Větší listy
  • Delší květní trubky - obtížnější opylování
  • Větší variabilita v barvě květů

Ekologické požadavky

Vyžaduje půdy mělčí, utuženější, vlhčí s vyšší hladinou spodní vody a vyšším obsahem organických látek v půdě, pH 6,0.

Biologie

Planá forma jetele lučního je je vytrvalá. Kulturní formy mají vytrvalost 2 - 3 roky. Vývoj a růst je ve srovnání s vojtěškou rychlejší v roce založení a pomalejší v užitkových letech. Kvete od května do října. Vyšší plošná mohutnost a uspořádání kořenového krčku při povrchu půdy podporuje konkurenční schopnost jetele lučního a jeho uplatnění v jetelovinotravních porostech. Nevýhodou horizontálního uspořádání pupenů je náchylnost k vymrzání. Suchovzdornost je nízká.

Využití v zemědělství

Pěstován na orné půdě. Má obdobné požadavky na stanoviště jako travní druhy. Z tohoto důvodu je jetel luční velmi vhodným komponentem do jetelovinotravních společenstev. Vhodný pro luční využívání. 

Agrotechnika

Základní výsevek jetele lučního 7 - 9 MKS (15 - 20 kg.ha-1). Hnojení podle půdní zásoby. Fosfor 25 - 40 kg.ha-1, draslík 80 - 150 kg.ha-1. Pro posílení kontrakce kořenového krčku a snížení nebezpečí poškození rostlin nízkými teplotami je nutné provést na jaře válení.

Hospodářská charakteristika

Produkce diploidních odrůd 6 - 8 t.ha-1, tetraploidních 10 - 12 t.ha-1. Potenciál je až 18 t.ha-1 v prvním užitkovém roce. Maximální produkce je dosahováno v prvním užitkovém roce, ve druhém užitkovém roce klesá produkce na 60%. Efektivně reaguje na závlahu. Nejvyšší kvalita je na počátku butonizace. Ve srovná ní s jetelem plazivým má nižší obsah dusíkatých látek a glycidů. Na začátku květu je stravitelnost 74%, na konci květu 62%. Lodyhy mají ve srovnání s vojtěškou o 2 - 4 % nižší obsah vlákniny. Do začátku květu je možné zkrmovat bez významnějšího poklesu nutriční hodnoty. V období pícní zralosti si udržuje dobrou kvalitu v rozmezí 15 - 20 dnů. Jednotlivé seče jsou přibližně stejné kvality.

Konzervace

Není vhodná pro sušení na zemi, protože lodyhy pomaleji zasychají a listy se odrolují. Vhodná na silážování.

Srovnání kvality jetele lučního a vojtěšky seté (Hrabě et al, 2004)
JetelovinasušinaWSCSOHVlákninaNLNEL
g.kg-1g.kg-1g.kg-1g.kg-1g.kg-1MJ.kg-1
Jetel luční162 - 18360 - 65810200 - 210170 - 1806 - 6,2
Vojtěška setá18231720220 - 240200 - 2106,7

Ekologický význam

Jetel luční je významným zdrojem nektaru pro čmeláky a motýli. Hostitelská rostlina pro housenky různých druhů denních motýlů (Colias crocea, Colias hyale, Cyaniris semiargus, Everes argiades).

Ostatní využití

Výroba různých potravinových doplňků

Léčivé účinky

Sbírají se květy. Využití při bakteriálních infekcích, kašli, bronchitidě, dýchacích obtížích, ekzémech, lupence, na čištění krve.

Odrůdy

Tetraploidní odrůdy

AMOSPO, BESKYDPO, CYKLONPO, DOLLYPO, MARGOT, SPRINTPO, TEMPUSPO, RADEGAST, DOLINAPO, JAVORINA, KVARTA, SIGORDPO

Diploidní odrůdy

START, SUEZPO, CHLUMECKÝ, RADAN, TÁBORPO