Proso

Proso je obilovinou s poměrně vyšší energetickou hodnotou a nižším obsahem dusíkatých látek (v průměru 10,5 %). Obsah vlákniny je vyšší než u pšenice. Vzhledem k omezeným zdrojům se u nás proso používá jen v nešrotovaném stavu k výrobě krmných směsí (zobů) pro okrasné ptactvo.

Živiny krmiva

 
Živiana Původní
hmota
Sušina
Sušina g 880,00 1 000,00
NEL MJ 6,35 7,22
NEV MJ 6,56 7,45
PDIN g 87,38 99,30
PDIE g 110,70 125,80
N-Látky g 112,64 128,00
Vláknina g 75,86 86,20
Ca g 0,44 0,50
P g 3,08 3,50
Na g 0,44 0,50
Zn mg 17,60 20,00
Vit. A tis.m.j.
Vit. E tis.m.j. 5,81 6,60
 
Created by: Ivo