Krmiva potravinářského průmyslu

Patří sem krmiva, která jsou výsledkem úpravy základních surovin ve zpracovnách. Krmné zbytky produkují mlýny, cukrovary, olejářský průmysl, sladovny, pivovary, lihovary a řada dalších zpracoven. Průmyslovým zpracováním může být snížen obsah některých antinutričních látek, nebo mohou být tyto látky inaktivovány.

Foto

 
 
Created by: Ivo