Antinutriční látky

Do této skupiny zařazujeme látky, přirozeně se vyskytující v rostlinách a potažmo i v krmivech. Jsou to látky, které snižují chutnost a tím i příjem krmiva, zejména však zhoršují využitelnost živin.

Jsou součástí podstatně širší skupiny látek rostlinného původu, souhrnně označované jako sekundární metabolity. Ty jsou charakterizovány jako takové produkty rostlinného metabolismu, které neplní některou z primárních funkcí a nevyskytují se ve všech rostlinných druzích. Sekundární metabolity plní v rostlině nekteré ze čtyř základních funkcí:

  • fungují jako vedlejší cesta primárního metabolismu,
  • vztahujuí se k abiotickému prostředí - tyto látky např. souvisejí s adaptací vůči mrazu či zaplavení,
  • regulují vztahy se živočichy (býložravci, opylovači) a patogenními mikroorganismy. Do této této skupiny se řadí většina škodlivých látek a je nejvíce zkoumána,
  • regulují vztahy k jiným vyšším rostlinám - nejznámější jsou látky allelopatické.
 
Created by: Ivo