Mohár a Čumíza

Mohár a čumíza jsou obiloviny s vyšším obsahem energie. V našich podmínkách se vyskytují ojediněle. Jsou to dvě odrůdy jedné zrniny, kdy čumíza je nepatrně větší moháru. Obsah živin je mírně příznivější než-li u prosa, ale v podstatě jej kopíruje.

Živiny krmiva

 
Živiana Původní
hmota
Sušina
Sušina g 880,00 1 000,00
NEL MJ 7,19 8,17
NEV MJ 7,63 8,67
PDIN g 75,15 85,40
PDIE g 82,10 93,30
N-Látky g 118,01 134,10
Vláknina g 60,02 68,20
Ca g 0,44 0,50
P g 2,64 3,00
Na g 0,44 0,50
Zn mg 13,90 15,80
Vit. A tis.m.j.
Vit. E tis.m.j.
 
Created by: Ivo