Žito

Žito se používá ke krmení zvířat v omezeném rozsahu. Jde zejména o partie nevhodné pro lidskou výživu. Zařazuje se do krmné dávky pro vykrmovaný skot, dojnice, případně pro prasata nad 50 kg živé hmotnosti v omezeném množství (obvykle do 10 - 20 %). Čerstvé žito ve větších dávkách může působit zažívací potíže. Není vhodné pro mladá nebo březí zvířata. Námelové žito se ke krmným účelům nesmí používat. Stravitelnost organické hmoty je nejnižší ze všech obilovin. Hlavní příčinou nižší krmné hodnoty jsou rozpustné NSP, především arabinoxylany. Žito obsahuje také inhibitor trypsinu, jeho množství je však řádově nižší než u sóje.

Antinutriční látky

Krmivo může obsahovat následující antinutriční látky

 Inhibitory proteáz  Neškrobové polysacharidy

Živiny krmiva

 
Živiana Původní
hmota
Sušina
Sušina g 885,00 1 000,00
NEL MJ 7,35 8,30
NEV MJ 7,88 8,90
PDIN g 71,33 80,60
PDIE g 86,89 98,18
N-Látky g 110,01 124,30
Vláknina g 20,00 22,60
Ca g 0,71 0,80
P g 3,01 3,40
Na g 0,18 0,20
Zn mg 27,97 31,60
Vit. A tis.m.j. 4,11 4,64
Vit. E tis.m.j. 15,40 17,40
 
Created by: Ivo