dusík

| dusík | fosfor | draslík | vápník | hořčík | síra |


| asimilace dusíku | inkorporace dusíku | translokace dusíku | symptomy nedostatku a nadbytku dusíku |


    

           Dusík je významným prvkem pro všechny živé organismy včetně rostlin. Je součástí aminokyslein, amidů, bílkovin, pyrimidinových, purinových bází, nukleových kyselin, chlorofylu, enzymů a dalších biologicky aktivních látek. V rostlinách se jeho obsah pohybuje ve značném rozmezí v závislosti na druhu orgánu a stáří rostliny. V počátečních fázích vývoje je jeho obsah vysoký a s tvorbou biomasy postupně klesá.

            Procesy, kterými rostliny konvertují anorganický dusík (NO3-, NO2-, NH4+, N2) na organické sloučeniny, jsou velmi důležité, neboť živočišný organismus je závislý na dietetickém zdroji N z rostlin a mikroorganismů.

            Přijatý dusík je zabudováván do uhlíkatých sloučenin v aminoskupinách za vzniku aminokyselin. Prakticky rostlina přijímá dusík ze dvou forem, a to jako NO3- a NH4- ionty. Obě formy jsou mobilní, dobře metabolicky využitelné, ale mají značně rozdílný význam, úměrný rozdílům oxidace obou iontových forem. Kromě toho rostliny mohou v omezené míře přijímat i některé dusíkaté organické látky, např. močovinu, aminokyseliny aj. U bobovitých rostlin jako zdroj dusíku slouží i vzdušný N2.  


Význam dusíku pro pšenici (doplňkový text)


nahoru


autor textu: Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc.

Poslední aktualizace: 27.01.2004 15:11
 

   


 

 

Ústav agrochemie a výživy rostlinMZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno