dusík

| asimilace dusíku | inkorporace dusíku | translokace dusíku | symptomy nedostatku a nadbytku dusíku |


symptomy nedostatku a nadbytku  dusíku

| fotografie deficitů dusíku u kulturních plodin | fotografie toxického působení vysokých dávek dusíku |


           Nedostatek dusíku se projevuje slabým růstem rostlin, rostliny jsou malé. Podle stupně nedostatku N se mění barva nejstarších listů od bledě zelené do žluté. Při silném nedostatku dusíku list od spodu odumírá, a někdy i odpadne. Listy nižších pater obyčejně trpí nedostatkem N dříve, protože se z nich N přemisťuje, aby udržel vývoj mladších listů, plodů a semen. To někdy vede ke klamnému dojmu rychlého dozrávání.

            Výrazové změny jsou i v morfologii kořenů. Kořen se málo větví (roste do délky). Poměr hmoty kořenů ku nadzemní biomase se zvyšuje.

            U obilovin se redukuje délka klasů, počet klasů na plochu a je nízký počet i hmotnost zrn.

            Nadbytek dusíku má naopak vliv na bujný růst rostlin. Rostliny se vyznačují větší asimilační plochou, listy jsou temně zelené (spodní často žloutne v důsledku nedostatku světla), u obilnin jsou stébla řídká, náchylná k poléhání a chorobám.

nahoru


autor textu: Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc.

Poslední aktualizace: 23.01.2004 08:41
 

    


Deficit dusíku u ozimé pšenice 


Deficit dusíku u cukrovky


Deficit dusíku u brambor

Deficit dusíku u kukuřice


 

 

Ústav agrochemie a výživy rostlinMZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno