Úvod
Trávníkové druhy
Kategorie trávníků
Okrasné trávníky
Užitkové trávníky
Sportovní trávníky
Golfové trávníky
Krajinné trávníky
Ostatní trávníky
Střešní extenzivní trávníky
Zakládání trávníků
Ošetřování trávníků
Sportovní trávníky
Golfové trávníky
Choroby trávníků
Plevele trávníků
Kobercové trávníky
Literatura

 
        © 2007
golfove_rsm 2.0 Kategorie trávníků a směsi pro trávníky

2.4 Golfové trávníky

V současném RSM systému jsou navrženy jen 3 skupiny golfových trávníků jamkoviště, odpaliště a dráhy. Dříve byl součástí i návrh směsky pro okraj jamkoviště a pro okraj drah (semirafy). Odlišnosti trávníku na okraji jamkoviště se dosáhne vyšší výškou kosení základního porostu. Do směsi se navíc může přidávat lipnice luční. Pro okraj drah, které se mohou kosit jen 1krát až 3krát za rok, lze využít směsi pro užitkové trávníky standardní (RSM 2.1) nebo s bylinami (RSM 2.4), případně i krajinné směsi pro suché podmínky (RSM 7.2.2).

2.4.1 Jamkoviště

RSM 4.1 Nejvyšší pěstební nároky Vysoké pěstební nároky Vysoké pěstební nároky, vyšší polohy Minimální vhodnost odrůd
Psineček výběžkatý 100 % 7 % - 6
Psineček tenký - 8 % 15 % 6
Kostřava červená trsnatá - 45 % 45 % 7
Kostřava červená krátce výběžkatá - 40 % 40 % 6

Trávník na jamkovištích vyžaduje vysokou kvalitu drnu. Travní drn by měl být nízký (3 - 7 mm) a vyrovnaný. Trávníky na jamkovištích se sekají 1 - 2x za den. Důležité je zajistit vysokou úroveň péče, nezbytná je závlaha. Dle RSM systému jsou dány 3 základní varianty porostů:

  1. Čistý porost psinečku výběžkatého; důležitá je, vzhledem k rozdílným růstovým typům, volba odrůd. Nevýhodou může být nižší rychlost greenu. Výsevek je 5 g.m-2.
  2. Směs kostřavy červené trsnaté a kostřavy červené krátce výběžkaté s psinečkem výběžkatým a tenkým. Výsevek je 30 g.m-2.
  3. Směs kostřavy červené (85 %) jen s psinečkem tenkým (15 %). Rychlost drnu je vyšší a porost je odolnější vůči chorobám a i stresu ze sucha. Výsevek je 30 g.m-2.
   Monokultura psinečku výběžkatého    Směska s kostřavou červenou

2.4.2 Odpaliště

RSM 4.2 Vysoké až velmi vysoké požadavky na péči Minimální vhodnost odrůd
Kostřava červená krátce výběžkatá 20 % 6
Kostřava červená dlouze výběžkatá 20 % 5
Lipnice luční 30 % 6
Jílek vytrvalý 30 % 7

Travní drn na odpalištích by měl být pevný a drsný. Odolný proti poškození golfovým nářadím a proti tlaku při sešlapávání. Nároky na péči jsou vysoké. Kosí se 3 - 4x za týden. Měla by být zajištěna závlaha. Výsevek 25 g.m-2. K základní variantě směsi uvedené v tabulce existuje modifikace s 15% podílem kostřavy červené dlouze výběžkaté a 5% podílem lipnice nízké, odr. Supranova. Tato modifikace se používá pro stinná a vlhká stanoviště ve vyšších polohách.

     

2.4.3 Dráhy

RSM 4.3 Standardní porost Sušší podmínky Vlhčí stanoviště Minimální vhodnost odrůd
Psineček tenký 5 % - 5 % 6
Kostřava červená krátce výběžkatá 20 % 25 % 25 % 6
Kostřava červená dlouze výběžkatá 15 % 25 % 25 % 5
Lipnice luční 30 % 50 % 45 % 7
Jílek vytrvalý 30 % - - 7

Jsou navrhovány 3 varianty směsek pro golfové dráhy:

Pro sušší podmínky je vhodnou alternativou směs kostřavy rákosovité (90 %) a lipnice luční (10 %).

     

  Předchozí Autor Jiří Skládanka, Jana Vrzalová, Ivo Vyskočil
Datum poslení aktualizace stránky:  03. 07. 2009
Následující