Úvod
Trávníkové druhy
Kategorie trávníků
Zakládání trávníků
Ošetřování trávníků
Sportovní trávníky
Golfové trávníky
Choroby trávníků
Plevele trávníků
Kobercové trávníky
Literatura

 
        © 2007
Nová stránka 1 9.0 Kobercové trávníky

9.0 Kobercové trávníky

Pro předpěstované trávníky existuje mnoho synonymních výrazů např. drnování, kobercové trávníky, rolované trávníky, travní koberce nebo svinované trávníky. Rolované trávníky nabízí systémové řešení pro přírodní trávníkové plochy, které jsou velmi silně zatěžovány nebo pro plochy, u kterých je žádoucí, aby byly rychlé ozeleněny. Speciální trávníková nosná vrstva umožňuje zatížení až 40 tun - a to za každého počasí. Předpěstovaný trávníkový koberec lze využít k ozelenění veřejných zelených ploch, koňských drah nebo např. pro okamžitou opravu poškozeného brankoviště či celého fotbalového stadiónu, dále slouží k zatravnění zahrad, parkovacích ploch, golfových hřišť nebo jako dekorace či střešní ozelenění. Při výstavbě sportovních hřišť, v oblasti komunální zeleně ale i v soukromém sektoru se rolované trávníky stále více uplatňují především pro své zahradnické a hospodářské přednosti.

   Kobercové trávníky    Detail kobercového trávníku

Drnování spočívá v pokládání travních koberců (drnů) na předem připravenou vegetační vrstvu. Koberce se předpěstovávají v trávníkových školkách a pomocí speciální sklizňové technologie se slupují v pruzích tzv. slupovačkou (stroj, který odřízne travní drn) s kořenovou vrstvou silnou 15-30 mm. Po vypěstování pomocí speciální pěstební technologie je konečný produkt - trávníkový koberec, role nebo blok transportován z místa pěstování na místo užívání. Trávník musí být před sloupnutím dostatečně prokořeněný, aby se při pokládání netrhal. K usnadnění transportu se koberce svinují do rolí, které jsou následně připraveny k okamžitému položení na předem připravený vegetační substrát.

9.1 Výhody použití trávníkových koberců

9.2 Nevýhody setého trávníku

  

9.3 Požadavky na kobercové trávníky