Úvod
Trávníkové druhy
Kategorie trávníků
Zakládání trávníků
Ošetřování trávníků
Sportovní trávníky
Golfové trávníky
Choroby trávníků
Plevele trávníků
Kobercové trávníky
Literatura

 
        © 2007
Nová stránka 1 9.0 Kobercové trávníky

9.0 Kobercové trávníky

Pro předpěstované trávníky existuje mnoho synonymních výrazů např. drnování, kobercové trávníky, rolované trávníky, travní koberce nebo svinované trávníky. Rolované trávníky nabízí systémové řešení pro přírodní trávníkové plochy, které jsou velmi silně zatěžovány nebo pro plochy, u kterých je žádoucí, aby byly rychlé ozeleněny. Speciální trávníková nosná vrstva umožňuje zatížení až 40 tun - a to za každého počasí. Předpěstovaný trávníkový koberec lze využít k ozelenění veřejných zelených ploch, koňských drah nebo např. pro okamžitou opravu poškozeného brankoviště či celého fotbalového stadiónu, dále slouží k zatravnění zahrad, parkovacích ploch, golfových hřišť nebo jako dekorace či střešní ozelenění. Při výstavbě sportovních hřišť, v oblasti komunální zeleně ale i v soukromém sektoru se rolované trávníky stále více uplatňují především pro své zahradnické a hospodářské přednosti.

   Kobercové trávníky    Detail kobercového trávníku

Drnování spočívá v pokládání travních koberců (drnů) na předem připravenou vegetační vrstvu. Koberce se předpěstovávají v trávníkových školkách a pomocí speciální sklizňové technologie se slupují v pruzích tzv. slupovačkou (stroj, který odřízne travní drn) s kořenovou vrstvou silnou 15-30 mm. Po vypěstování pomocí speciální pěstební technologie je konečný produkt - trávníkový koberec, role nebo blok transportován z místa pěstování na místo užívání. Trávník musí být před sloupnutím dostatečně prokořeněný, aby se při pokládání netrhal. K usnadnění transportu se koberce svinují do rolí, které jsou následně připraveny k okamžitému položení na předem připravený vegetační substrát.

9.1 Výhody použití trávníkových koberců

9.2 Nevýhody setého trávníku

  

9.3 Požadavky na kobercové trávníky

9.4 Technologie pěstování a slupování drnu

   Trávník ve školce po vzejití    Trávník ve školce před sloupnutím

Zavlažovaný trávník ve školce po vzejití

Pozn.: pro přehrání videosekvencí použijte Internet Explorer


Sekaní trávníků ve školce

Pozn.: pro přehrání videosekvencí použijte Internet Explorer

V současné době produkuje předpěstované trávníkové koberce řada firem. Trávníky jsou pěstovány ve specializovaných trávníkových školkách. Uplatňují se dvě technologie pěstování: První z nich je - ve volné půdě, připravené speciálními kombinovanými stroji. Půda je prokypřená a  urovnaná, vyseje se požadované množství travního osiva a nakonec je půdní povrch uválen. Nezbytné je zejména v počáteční fázi růstu udržovat optimální vlhkosti. Tohoto požadavku je dosaženo díky automatické závlaze. Další technologie pěstování trávníkového koberce je -  na fólii, ta se rozvine na povrchu pěstební plochy, navrství se na ni substrát do kterého se následně provede výsev. Fólie zabrání spojení kořínků trav s podložím. Vzniklé pásy jsou tenčí, lehčí, dají se expedovat po větších kusech a je snadněji se svinují (odpadá podřezání). Po 12 – 15 měsících a po dostatečném zakořenění jsou kompaktní travní drny, rozřezány na přesné pásy a horizontálně podřezány pomocí speciálních nožových slupovaček. Následně jsou jednotlivé koberce srolovány společně s 2 – 4 cm silnou vrstvou zeminy. Na větší vzdálenosti jsou koberce přepravovány převážně v noci při nižších teplotách nebo v chladících vozech. Při přípravě, rozvíjení, transportu a skladování předpěstovaných trávníků musí být zajištěno:

   Čerstvě sloupnuté travní koberce    Slupovačka

Slupování travního koberce

Pozn.: pro přehrání videosekvencí použijte Internet Explorer

9.5 Typy předpěstovaných trávníků

V praxi se uplatňují 3 typy předpěstovaných trávníků: s podílem substrátu (svinované trávníky), travní drn spolu s částí zeminy o síle 20 – 30 mm, bez substrátu, travní drn s vyplavenou zeminou, nosný prvek tvoří plsť nebo polyetylenová síťovina, s vegetační vrstvou, bloky o tloušťce cca. 100 mm.

9.5.1 Předpěstovaný trávník s podílem substrátu (svinovaný trávník)

Nízce zkosený trávníkový drn o síle 20 - 30 mm se sloupne společně s částí zeminy, je svinut do role, které se následně transportují přímo na místo využívání. Takto sloupnutý travní koberec musí být položen cca do 24 hodin. Menší firmy mohou distribuovat role o délce 1,25 - 2,5 m a šířce 0,4 m a hmotnosti 12 - 15 kg a větší 25 - 30 kg. Takto lze ručně zakládat případně rekonstruovat trávníky v komunální zeleni, poškozené drny brankovišť fotbalových hřišť. Specializované firmy využívají moderní slupovací kombajny a techniku k pokládání trávníkových koberců. Takové firmy  produkují role široké 1,2 - 2,1 m a dlouhé 5 - 25 m  (1 m2 váží cca 22 kg), čímž dochází ke snížení nákladů na založení trávníku a úměrně ke zvýšení produktivity práce.

   Kobercový trávník se substrátem    Detail kobercového trávníku se substrátem

9.5.2 Trávníkový drn bez substrátu

Tento typ trávníkového koberce se uplatňuje např. při zákazu exportu trávníků se zeminou do některých zemí z důvodů nebezpečí šíření škůdců (háďátko), především však kvůli snížení finančních nákladů za transport na velké vzdálenosti a při zakládání rozsáhlých zatravněných ploch. Speciální technologie je založena na dokonalém vyprání substrátu z velmi nízce koseného drnu a slabé vrstvy kořenů. Takto připravený trávníkový drn se před plánovaným transportem podchladí na 4°C a ve speciálních klimatizovaných chladících prostředcích je dopravován na místo určení. Aby bylo pěstování úspěšné je nutné používat vegetační substrát, ve kterém převažuje křemičitý písek (80 - 85%) a humus (10 - 15%). Tento typ trávníkového koberce je vhodný pro zakládáním greenu tvořených monokulturou Agrostis stolonifera nebo Agrostis stolonifera + Festuca, dále pro odpaliště, středové části hřiště, brankoviště, parkovací plochy a bezpečnostní plochy pro požární techniku u staveb. Australská firma StrathAyr produkuje tzv. BAyr Root Turf, což je v podstatě vypraný travní koberec bez půdního substrátu. Výrobní proces zahrnuje sklizeň zralého drnu v pásech, následuje odstranění celé půdní vrstvy a promývání kořenové vrstvy. Výsledkem je vegetační rohož bez zeminy.

   Kobercový trávník bez substrátu    Detail kobercového trávníku bez substrátu

Rakouská firma Zehetbauer Fertigrasen používá speciální technologii Netlon Advanced Turf®, který využívá výhody speciálně vytvořené nosné vrstvy trávníkového drnu, ve které je zamícháno tisíce malých trojrozměrných ok polyethylenové sítě - tzv. Netlon ReFlex® mesh elements (NRE). Na tuto speciální vrstvu se pokládá předpěstovaný dokonale vypraný trávníkový koberec. Kořeny trávníku pronikají skrz substrát v němž je velké množství polyethylenových ok, čímž dojde k pevnému ukotvení kořenového systému a k vytvoření stabilní nosné vrstvy drnu. Výsledkem je prodyšný přírodní trávník s přirozenou zasakovací schopností a s nosností až 40 tun. Tento trávník odolává extrémnímu zatížení na hracích a sportovních hřištích, nouzových příjezdových plochách pro zásahová vozidla, slouží ke zpevnění bezpečnostních stanovišť pro hasicí techniku u výškových budov, jako přistávací plochy pro vrtulníky, ozelenění letišť nebo alternativní parkovacích ploch na různých veřejných akcích.

  Polyethylenová síť v nosné vegetační vrstvě   Detail polyethylenové sítě

Výhody trávníku založeného technologií Netlon Advanced oproti tradičnímu trávníku

9.5.3 Předpěstované trávníky pro komplexní výměnu drnu

Architektura moderních stadionů bere velice malé ohledy na nároky přírodních trávníků. Komplexy tribun zastiňují hrací plochu a zamezují tak nutnému proudění vzduchu. Důsledkem je, že na mnoha moderních stadiónech musí být i několikrát do roka trávník kompletně obměněn. Firma StrathAyr poskytuje dva systémy nahrazující travní drn - SquAyr a MegAyr Turf. Systémy mohou být využity buď ke zlepšení podmínek pro využívání již existujících povrchů nebo ke zkrácení doby požadované k výstavbě nových stadiónů aj. zařízení.

9.5.3.1 SquAyr - okamžitá náhrada

V případě velmi rychlé potřeby nahrazení silně poškozených částí hřiště předpěstovaným trávníkem lze využít technologii SquAyr. Principem je předpěstování zralého drnu plně vyztuženého systémem Netlon ReFlex® mesh elements (NRE) v betonových blocích. Bloky mají velikost 2,4 m x 2,4 m nebo 1,2 m x 1,2 m, mocnost 110 mm a hmotnost 250 kg. Jako substrát do betonových bloků se používá speciální písek a rašelina. Na takto připravený substrát se následně pokládá vypraný trávníkový koberec. Tímto způsobem lze provést okamžitou komplexní výměnu celého vegetačního profilu např. u koňských drah, fotbalových nebo ragbyových hřišť. Trávník lze využívat již den po jeho položení.

  Systém SquAyr

Obdobou tohoto systému umožňujícího flexibilní výměnu poškozených částí hrací trávníkové plochy je tzv. ModulAyr® System, který využívá rakouská firma Zehetbauer Fertigrasen. Jde o mobilní přírodní trávníkový systém, který je tvořený trávníkovými moduly (paletami), což jsou v podstatě pozinkované kovové jednotky, do kterých je aplikován systém StrathAyr a ReFlex® mesh elements, čímž jsou vytvořeny předpoklady pro kvalitní trávník s dobře rostoucím kořenovým systémem. Moduly lze snadno vyměnit jeřábem nebo vidlicovým zdvižným vozíkem. Slouží k včasné renovaci zastíněných ploch nebo k dočasnému zatravnění ploch s možností flexibilního odstranění či znovupoložení (multifunkční využívání ploch stadiónu). Velikost: 2,42 x 2,42 m.

  Systém ModulAyr

9.5.3.2 MegAyr Turf – rychlá efektivní náhrada drnu

MegAyr Turf slouží jako okamžitá efektivní náhrada drnu a jeho povrch je hratelný ihned po instalaci. Touto technikou může být opraven malá velmi zatížená část povrchu nebo celý hrací povrch. MegAyr Turf je odolná 40 mm silná role trávníkového drnu, která se dá velice snadno instalovat pomocí speciálních strojů. MegAyr Turf se dá použít ihned po instalaci pro fotbalová a ragbyová hřiště a tři týdny po instalaci dokonce i pro koňské dostihové dráhy.

  MegAyr Turf   


Předchozí Autor Jiří Skládanka, Jana Vrzalová, Ivo Vyskočil
Datum poslení aktualizace stránky:  03. 07. 2009
Následující